Вибіркові дисципліни та силабуси

Силабуси навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни ОПП «Землеустрій та кадастр»

ОС Бакалавр

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Історія земельних відносинфр23
Основи ґрунтознавства та ландшафтознавствафр23
Основи геології і гідрологіїфа23
Технологічне забезпечення геодезичних робітфа23
Дистанційний моніторинг надзвичайних ситуаційнфр23
Етика ділового спілкуваннянфа23
Основи економіки природокористуванняфр24
Основи науково-дослідної роботи студентафр24
Об’єкти інфраструктурифа24
Ринок земель та нерухомостіфа24
Прогнозування та планування використання земельфр35
Комп’ютерні технології та автоматизація в землеустроїфр35
Космічне зондування в землеустроїфа35
Інженерне та комп’ютерне проектуванняфа35
Поведінка селітебних територій в надзвичайних ситуаціяхнфр35
Аналіз і візуалізація данихнфа35
Цифрова картографія в землеустроїфр36
Управління територіальним розвиткомфр36
Супутникова геодезіяфа36
Основи містобудуванняфа36

ОС Магістр

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомостіфр11
Державне управління в галузі земельних відносинфр11
Управління якістю землевпорядних робітфр11
Управління та оцінка нерухомостіфа11
Державне регулювання у сфері земельних відносинфа11
Ліцензування та патентування діяльностіфа11
ГІС в національній інфраструктурі просторових данихфр12
Державна реєстрація права власності та інших речових правфр12
Муніципальні ГІСфа12
Природно-ресурсний потенціал розвитку територійфа12
Організація охорони здоров’янфр12
Теоретичні аспекти управління охороною здоров’янфа12

Вибіркові дисципліни ОПП «Геоінформаційні системи і технології»

ОС Бакалавр

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Математична основа картфр23
Прикладне програмуванняфр23
Геоінформатикафр23
Теорія оптичних системфа23
Дешифрування аерокосмічних зображеньфа23
Картографіяфа23
Основи астрономіїфр24
Геопросторові бази данихфа24
Аналіз і візуалізація данихнфр24
Етика ділового спілкуваннянфа24
Цифрові плани і картифр35
Обчислювальна геометріяфр35
Основи геофізикифр35
Основи інженерної геодезіїфа35
Транспортно-навігаційні ГІСфа35
Мережевий аналіз в ГІСфа35
Автоматизоване геометричне моделюванняфр36
ГІС в управлінні територіямифа36
Основи охорони працінфр36
Корпоративне управліннянфа36

ОС Магістр

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Геодезична гравіметріяфр11
Відкриті ГІСфр11
Розробка картографічних веб-сервісівфа11
ГІС в управлінні територіямифа11
Фізико-хімічні методи аналізу ґрунтівнфр11
Основи геохіміїнфа11
Геологістикафр12
Аерокосмічні знімальні системифр12
Геостатистикафр12
ГІС в транспортних системахфа12
Основи теорії обробки сигналівфа12
Проектування геоінформаційних системфа12