Навчальна робота

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій є освітнім, науковим та адміністративним структурним підрозділом Університету, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за ліцензованими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, що ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

Факультет реалізує функцію організації, координації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти, а також за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук.

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій здійснює набір студентів за спеціальностями:
у галузі знань 10 «Природничі науки»:
101 «Екологія» за освітньо-професійною програмою:
 • «Екологія та охорона навколишнього середовища»
у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
 • «Хімічні технології альтерантивних енергоресурсів»
 • «Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів»
 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Фармацевтична біотехнологія»
 • «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

163 «Біомедична інженерія», за освітньо-професійними програмою:

 • «Біомедична інженерія»

у галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації»:

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,  за освітньо-професійною програмою:

 • «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»:

193 «Геодезія та землеустрій»,  за освітньо-професійними програмами:

 • «Землеустрій та кадастр»
 • «Геоінформаційні системи і техїнології»

у галузі знань 26 «Цивільна безпека»:

263 «Цивільна безпека», за освітньо-професійними програмами:

 • «Захист об’єктів критичної інфраструктури»
 • «Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі»

Випускники всіх спеціальностей підготовлені до роботи за національним класифікатором України ДК 003:2010.

Випускники спеціальності «Екологія» підготовлені до роботи на первинних посадах: організатор природокористування; інспектор з охорони природи; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; технік-еколог; інспектор державний; стажист-дослідник.

Випускники спеціальності «Хімічні технології та інженерія» підготовлені до роботи на первинних посадах: інженер-хімік, інженер (хімічні технології), інженер-технолог (хімічні технології), науковий співробітник (хімічні технології), молодший науковий співробітник (хімічні технології), науковий співробітник-консультант (хімічні технології).

Випускники спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» підготовлені до роботи на первинних посадах: біотехнолог, інженер, екобіотехнолог, науковий співробітник.

Випускники спеціальності «Біомедична інженерія» підготовлені до роботи на первинних посадах: інженер біомедичний, інженер з налагодження й випробувань, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор у виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування; інженер з організації експлуатації та ремонту.

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» підготовлені до роботи на первинних посадах: інженер з налагодження й випробувань, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор, інженер-конструктор з виробництва медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування.

Випускники спеціальності “Геодезія та землеустрій” можуть займати посади: науковий співробітник (картографія, топографія), геодезист, інженер-землевпорядник, картограф, топограф, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, фотограмметрист.