Навчальна робота

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій є освітнім, науковим та адміністративним структурним підрозділом Університету, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за ліцензованими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, що ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

Факультет реалізує функцію організації, координації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти, а також за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук.

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій здійснює набір студентів за спеціальностями:
у галузі знань 10 «Природничі науки»:
101 «Екологія», за освітньо-професійними програмами:«Екологія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 • «Технології захисту навколишнього середовища»
 
у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
161 «Хімічні технології та інженерія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів»
 • «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
 • «Хімічні технології альтерантивних енергоресурсів»
 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньо-професійними програмами:
 • «Фармацевтична біотехнологія»
 • «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

163 «Біомедична інженерія», за освітньо-професійними програмами :

 • «Біомедична інженерія»
у галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”
193 “Геодезія та землеустрій” ,  освітньо-професійними програмами:
 •  “Землеустрій та кадастр”
 • «Геоінформаційні системи і техїнології»
У галузі знань 263 “Цивільна безпека”
    263 «Цивільна безпека», за освітньо-професійними програмами:
 • «Цивільний захист»
 • «Управління в сфері цивільного захисту»

У галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

  172 «Телекомунікації та радіотехніка», за освітньо-професійною програмою:
 • «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
Факультет має у своєму складі сім кафедр:
 • аерокосмічної геодезії, завідувач – д.ф.-м.н., професор Железняк Олег Олександрович
 • цивільної та промислової безпеки, завідувач – д.т.н., професор Глива Валентин Анатолійович
 • біотехнології, завідувач – д.м.н., професор Гаркава Катерина Григорівна
 • екології, завідувач – д.т.н., Фролов Валерій Федорович
 • землеустрою та кадастру, завідувач –д.е.н., доцент Новаковська Ірина Олексіївна
 • хімії і хімічної технології, завідувач – д.х.н.,професор Чумак Віталій Лукич
 • біокібернетики та аерокосчічної медицини, завідувач – д.т.н., професор Кузовик Вячеслав Данилович.

Випускники спеціальності “Екологія” підготовлені до роботи за національним класифікатором України ДК 009: 2005; ДК 003:2010.

Споріднені первинні посади: організатор природокористування; інспектор з охорони природи; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; технік-еколог; інспектор державний; стажист-дослідник.

Випускники спеціальності “Хімічні технології та інженерія” підготовлені до роботи за національним класифікатором України ДК 003:2010 Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Випускники спеціальності “Біотехнології та біоінженерія” придатні до працевлаштування біотехнологом, інженером, екобіотехнологом, науковим співробітником.

Випускники спеціальності “Біомедична інженерія” підготовлені до роботи за національним класифікатором України ДК 003:2010 а саме: інженер біомедичний, інженер з налагодження й випробувань, інженер із впровадження нової техніки й технології.

Споріднені первинні посади: інженер-конструктор у виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування; інженер з організації експлуатації та ремонту.

Випускники спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” підготовлені до роботи на первинних посадах за національним класифікатором України ДК 003:2010, а саме: інженер з налагодження й випробувань, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор.

Споріднені первинні посади:

інженер-конструктор з виробництва медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування.

Випувкники спеціальності “Геодезія та землеустрій” можуть займати посади (за ДК 003:2010): науковий співробітник (картографія, топографія), геодезист, інженер-землевпорядник, картограф, топограф, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, фотограмметрист.

Місцем роботи можуть бути організації, підприємтсва у сфері аерофотознімання, геодезії, землевпорядникування, картографії, геосистемного моніторингу навколишнього середовища.