Дидактична робота

Науково-методично-редакційна рада

За минулий навчальний рік співробітниками факультету було підготовлено та видано 18 монографій, 3 підручники, 12 навчальних посібників та 10 практикумів і методичних вказівок. Близько 90% дисциплін факультету забезпечено виданнями професорсько-викладацького складу ФЕБІТ.