XX Міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених”

Кафедра аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету сумісно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини проводять 23–24 травня 2018 р. у м. Умань XX Міжнародну наукову конференцію “Астрономічна школа молодих вчених: Актуальні проблеми астрономії і космонавтики”.

XX Міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених:
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики”

Кафедра аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету сумісно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини проводять 23–24 травня 2018 р. у м. Умань XX Міжнародну наукову конференцію “Астрономічна школа молодих вчених: Актуальні проблеми астрономії і космонавтики”.

Наукові напрямки конференції
1. Проблеми космології і космогонії.
2. Фізика тіл Сонячної системи.
3. Будова та еволюція зірок та зоряних систем.
4. Астродинаміка, навігація, космічна геодезія та гравіметрія.
5. Геоінформаційні системи і аерокосмічна розвідка територій.
6. Космонавтика та динаміка тіл змінної маси.
7. Науки про Землю (геодезія, географія, геодинаміка, геоекологія).
8. Дидактика фізико-математичних і природничо-географічних наук.

Участь у конференції можуть брати науковці, викладачі вузів, аспіранти, вчителі, студенти, учні. Для цього їм необхідно надіслати електронною поштою тези доповідей і реєстраційні форми до 15 травня 2018 р. на адресу наукового комітету. Програма і тези доповідей будуть надруковані до початку конференції. Тези українською, російською або англійською мовою. Обсяг тез – до 1 стор. Публікації наукових статей будуть здійснюватися в журналі “Вісник Астрономічної школи”, який індексується наукометричними базами Index Copernicus, NASA Astrophysics Data System (ADS), Google Scholar, Universal Impact Factor. Термін подання матеріалів у “Вісник Астрономічної школи” – до 1 серпня 2018 р. за адресою наукового оргкомітету. Доповіді на замовлення (лекції) – до 16 стор., для всіх інших – до 8 стор. Див. вимоги до оформлення статей.

Науковий оргкомітет:
О.Железняк (співголова),
В.Захожай (співголова),
А.Терещенко (вчений секретар)

Члени оргкомітету:
С.Андрієвський (Україна),
І.Андронов (Україна),
О.Браславська (Україна),
А.Відьмаченко (Україна),
А.Гулієв (Азербайджан),
Х.Ібадінов (Таджикістан)
В.Івченко (Україна),
П.Зазуляк (Україна) ,
О.Коноваленко (Україна),
О.Кривов (Німеччина),
М.Маров (Росія),
М.Міщенко (США),
С.Нінкович (Сербія),
С.Нурітдінов (Узбекистан),
І.Ткаченко (Україна),
П.Флін (Польща),
А.Чернін (Росія),
Я.Яцків (Україна).

Конференція відбудеться за адресою: 
Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Адреса наукового оргкомітету:
03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний
університет, кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, к.524.
Тел. (044) 406-79-95
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.comter_andrew@yahoo.com