Програма роботи експертної групи з метою проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (бакалаврський рівень)

З 06.03.2023 по 08.03.2023 буде працювати експертна група з метою проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» за спеціальністю 163 Біомедична інженерія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в Національному авіаційному університеті