Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Шановні громадяни!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини!

Сьогодні кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини ї здійснює навчання фахівців за спеціальностями 172 «телекомунікації та радіотехніка» освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» освітня професійна програма «Біомедична інженерія» освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».

Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента і спрямовано на адаптацію підготовки фахівців до вимог Болонського процесу.

З повагою,
завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор  Кузовик В.Д.