Наукові заходи 2019-2020 навчального року

На факультеті проводяться наступні конференції:

1.     V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами». •

2.     Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Екологічна безпека держави». http://ecoconf.nau.edu.ua/

3.  Наукова ХХІ конференція «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики». https://febit.nau.edu.ua/news/xxi-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-astronomichna-shkola

4. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів». http://chemmotology.nau.edu.ua/confer/problem-chemmotology/

Також проводяться секції у рамках наступних загальноуніверситетських конференцій:

1.    Секції «Охорона навколишнього середовища» та «Авіаційна хіммотологія» у рамках VIII Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті»

2. Секції «Екологічна безпека та хіммотологія», «Біотехнологія», «Хімічна технологія, інженерія», «Дистанційні аерокосмічні дослідження», «Землеустрій та кадастр» у XIX Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

3.   Секції «Land management and geodesy», «Biotechnology and biomedical engineering in aviation and cosmonautics», «Remote sensing research»,  «Chemistry and chemical technology», «Ecological Safety and Aviation Chemmоtology» у ХIV міжнародній  науков-технічній конференції «Авіа-2019»