Спеціалізовані Вчені ради

На базі Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій працюють дві спеціалізовані вчені ради:

  • Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

               21.06.01 – екологічна безпека;

               05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів.

                05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження;
                01.03.01 – астрометрія, небесна механіка.

Автореферат Шкільнюк І.О.

Відгук на дисертаційну роботу Сидоренка В.Л.

D_Shkilniuk РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД БІОЛОГІЧНОЇ

Відгуки офіційних опонентів на дисертацію Шкілльнюк І.О.

Освітньо-наукові програми:

ОНП Екологія, 101