Напрями підготовки (магістр)

Спеціальності підготовки (Магістр) та освітньо-професійні програми (ОПП)

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

101 – Екологія

ОПП: Екологія та охорона навколишнього середовища

Форма навчання: денна/заочна

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

161 – Хімічні технології та інженерія

ОПП: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів, денна/заочна

ОПП: Хімічні технології високомолекулярних сполук, денна

ОПП: Хімічні технології альтернативних енергоресурсів, денна

162 – Біотехнології та біоінженерія

ОПП: Фармацевтична біотехнологія, денна/заочна

ОПП: Екологічна біотехнологія та біоенергетика, денна/заочна

163 – Біомедична інженерія

ОПП: Біомедична інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації

172 – Телекомунікації та радіотехніка

ОПП: Біотехнічні та медичні апарати і системи, денна/заочна

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

193 – Геодезія та землеустрій

ОПП: Землеустрій та кадастр, денна/заочна

ОПП: Геоінформаційні системи і технології, денна

Галузь знань 26 Цивільна безпека

263 – Цивільна безпека

ОПП: Управління в сфері цивільного захисту