Напрями підготовки (магістр)

Спеціальності підготовки (Магістр) та освітньо-професійні програми (ОПП)

Перелік спеціальностей

101 “Екологія”

Освітня програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”

161 “Хімічні технології та інженерія”

Освітня програма ” Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”

Освітня програма “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

162 “Біотехнології та біоінженерія”

Освітня програма “Фармацевтична біотехнологія”

Освітня програма “Екологічна біотехнологія та біоенергетика”

163 “Біомедична інженерія”

Освітня програма “Біомедична інженерія”

263 “Цивільна безпека”

Освітня програма “Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі”