Навчально-наукова лабораторія «Технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні»

Шановні відвідувачі!

Вітаємо Вас на офіційній сторінці навчально-наукової лабораторії «Технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні»!

Навчально-наукова лабораторія “Технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні” пропонує наступні види послуг:

  • проектування, модернізація технологічного обладнання об’єктів авіапаливозабезпечення;
  • дослідження всіх видів фільтрів та силових очисників ПММ на запатентованому стенді;
  • застосування розроблених методів зменшення втрат ПММ;
  • підвищення кваліфікації персоналу паливно-заправних комплексів і служб ПММ аеропортів;
  • консалтингові послуги у сфері авіапаливозабезпечення.

Адреса лабораторії:

03048, Україна, м.Київ, вул. Медова,1

тел. (044) 502-82-35; тел. 096-386-40-02

Email: s.puzik@email.ua

Лабораторія складається з двох модулів: навчально-методичний модуль та науково-дослідницький модуль.

Навчально-методичний модуль: створений, за участю вдячних випускників-меценатів, навчальний комп’ютерний клас, дозволяє проводити навчальні заняття для студентів із застосуванням новітніх мультимедійних технологій, а також підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників паливозаправних комплексів (ПЗК) аеропортів за програмою курсу “Технології пально-мастильних матеріалів в забезпеченні безпеки авіації”, як традиційно так і дистанційно. Характерною особливістю навчального модуля є вивчення призначення, конструкції, та принципу дії технологічного обладнання ПЗК на натуральних зразках.

Крім того, співробітники лабораторії приймають активну участь в розробці інструктивних документів ПЗК України: Настанови для паливозаправних комплексів на цивільному авіаційному транспорті України  автори: С.О. Пузік, О.І. Запорожець, С.В. Бойченко та інші і написанні навчально-методичної літератури, наукових статей, навчальних підручників, останній «Технічна експлуатація засобів паливозабезпечення аеропортів», з грифом МОН України, автори: Л.І. Чеботарьов, С.О. Пузік та інші – К:НАУ, 2018 р. – 264 с., нагороджений I-ою премією конкурсу «Краще видання року» в номінації «Підручник» ВТО «Академія наук вищої освіти України».

Рис. 1 – Проведення навчальних занять викладачами зі студентами в лабораторії

Науково-дослідницький модуль: спроектований, створений і запатентований унікальний повнорозмірний стенд, який дозволяє удосконалювати технологію підготовки авіаційних палив до заправлення ПС шляхом дослідження засобів заправлення. За допомогою повнорозмірного стенду для дослідження засобів очищення авіаційних палив стало можливим проведення експлуатаційних випробувань фільтрів і фільтроелементів. Разом з лабораторією “Експлуатаційної надійності і технологічності ПС” науково-дослідної частини НАУ була розроблена методика і проведена наукова експертиза результатів випробувань фільтроелементів.

Другий напрямок – підготування технічних засобів і авіаПММ до заправлення ПС (наприклад, внутрішньої поверхні резервуарів) з метою визначення придатності резервуарів до експлуатації.

Третій напрямок – економія ПММ шляхом відновлення їх якості.

І ще один напрямок – сучасні методи зменшення втрат ПММ при їх зберіганні та інвентаризація шкідливих викидів з резервуарів складу ПММ і наземного технологічного обладнання. Розроблена в НАУ комплексна система PolEmiCa відповідає вимогам ІСАО до засобів очищення якості повітря.

Рис. 2 – Повнорозмірний стенд для дослідження засобів очищення авіаційних палив
а) резервуарна група;           б) насосно-фільтраційний пункт.

За результатами науково-дослідницької діяльності опубліковано понад 100 робіт, в тому числі у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних.

Вийшла з друку монографія «Методичні аспекти проблеми очищення авіаційного палива силовими очисниками», авторів С.О. Пузіка, В.С. Манзія – К.:НАУ, 2019, нагороджена 2-ою премією конкурсу «Краще видання року», в номінації навчально-наукове видання НАН Вищої освіти України.

До виконання науково-дослідних робіт вказаних напрямків залучаються обдаровані студенти, які приходять на виробництво не лише теоретично підготовленими, а й з практичним досвідом науково-дослідницької роботи. Деякі з них продовжують навчання в аспірантурі.

В лабораторії підготовлені два к.т.н. НАУ.

Кількість публікацій молодих вчених за останні роки складає десять робіт.

Постійно надаються кваліфіковані консультації с проблем авіапаливозабезпечення діючим керівникам галузі, наприклад: Щепкіну Д.В., директору ПЗК а/п «Бориспіль» Кізеру І.Л. начальнику служби ПЗК а/п «Шимкент»., Гуркін А.В. керівнику  а/п «Тарту» та багатьом іншим.

Наказом ректора НАУ №66 /роз від 19.11.2007 р. Центр з сертифікації підприємств та служб по забезпеченню паливно-мастильними матеріалами НАУ (ЦСПС ПММ НАУ), керівник к.т.н. проф. НАУ Пузік С.О. було включено до складу тодішньої лабораторії.

В найближчі плани лабораторії входить відновити ЦСПС ПММ НАУ, ліцензія якого закінчилась і подовжується Укравіаслужбою.

Удосконалена робоча навчальна програма з курсу «Технології ПММ в забезпеченні безпеки авіації» для підвищення кваліфікації інженерно- технічних робітників ПЗК аеропортів України і ближнього зарубіжжя із залученням провідних фахівців в галузі авіапаливозабезпечення кондиційними ПММ ПС. Навчальні послуги надаються в комп’ютерному класі із застосуванням новітніх мультимедійних технологій, як традиційно так і дистанційно.

Після закінчення курсів слухачам видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації регіонального центрі ІСАО.

У березні 2018 року проведено міжнародний науково-технічний симпозіум “Технології ПММ в забезпеченні безпеки авіації» за участю «Pegasus Global Business Services», з Gabriel Manavargi, President G.F.O, разом із ГО «Міжнародною асоціацією освіти і науки України».

Дані щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами

Табл. 1

Країна –
партнер
Установа – партнер Тема
співробітництва
Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії
Практичні
результати від
співробітництва
1 2 3 4 5
США Pegasus Global
Business Services, Inc
Протокол №1 від
03.03.2018р. про
наміри сторін, один
рік.
Об’єднання зусиль і
ресурсів для
вирішення спільної
проблеми.
Ефективний
розподіл дивідендів
від співробітництва.
Казахстан ПЗК «Шимкент» Меморандум про
співпрацю, без
строково
Подовження
терміну дії
фільтроелементів
пункту
фільтрування ПЗК

Впровадження результатів наукових досліджень у виробництві