Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін кафедри БІКАМ для спеціальностей 163 “Біомедична інженерія” та 172 “Телекомунікації та радіотехніка”