Силабуси навчальних дисциплін

.

Перелік затверджених вибіркових дисциплін та силабусів до них на 2023-2024 навчальний рік

ОС Бакалавр ОП “Біотехнічні та медичні апарати і системи” на 2023-2024 навчальний рік
групакурссеместрфахова/ не фаховарекомендованаальтернативна
назва дисциплінивикладачназва дисциплінивикладач
7фаховаМедичні інформаційні системиАрхирей М.В.Штучні органи та протезуванняКузовик В.Д.
7фаховаТехнічне регулювання та оцінка відповідностіКошева Л.О.Інтроскопічні методи дослідженняМонченко О.В.
7не фаховаБезпека при експлуатації медичних виробівХалмурадов Б.Д.Біозахист та біобезпекаХалмурадов Б.Д.
8фаховаПриродні та штучні нейронні мережіКузовик В.Д.Контроль якості медичних виробівКошева Л.О.
8фахова Основи теорії надійності біомедичної апаратури Кучеренко В.Л.  Сучасні методи аналізу біомедичних сигналів Буриченко М.Ю. 
        
ОС Бакалавр ОП “Біомедична інженерія” на 2023-2024 навчальний рік
групакурссеместрфахова/не фаховарекомендованаальтернативна
назва дисциплінивикладачназва дисциплінивикладач
3фаховаОбчислювальна техніка та програмування  Мельников О.В.      Взаємодія фізичних полів з біологічними обєктамиГоловко М.В.
3фахова  Інформаційні технології в медициніАрхирей М.В.Основи електродинамікиМельников О.В.
3не фаховаХімія біогенних елементівкаф.хіміїЕкологічна хімія каф.хімії
4фаховаФізіотерапевтичні методи та засоби  в біомедичній інженеріїКузовик В.Д.Лазерні технології в біомедициніМонченко О.В.
4фаховаОснови спорідненості проблем космічної, антарктичної,  водолазної медициниМоісеєнко Є.В.Технічне регулювання та оцінка відповідностіКошева Л.О.
5фаховаІнтроскопічні методи дослідження біологічного обєктаМонченко О.В.Інтернет речей та сенсорні мережі в сучасній медициніІнситут кібернетики 
5фаховаЛабораторно-аналітична технікаМонченко О.В.Аналіз даних в складних системахАрхирей М.В.
5не фаховаБіофотонікаАзнакаєв Комп’ютерна графікакаф.компьютерних технологій, дизайну і графіки
6фаховаТехнології протезування та штучні органиКузовик В.Д.Основи електродинамікиМельников О.В.
6фахова Основи схемотехніки медичних апаратівМельников О.В.Основи теорії біотехнічних системКучеренко В.Л.
7фаховаМатеріалознавствоГоловко М.В.Основи 3Д моделюванняБезвершнюк К.О. 
7фаховаТелемедичні технологіїМельников О.В.Контролепридатність та ремонтопридатність біомедичної апаратури Кучеренко В.Л.
7не фаховаМедико-біологічні аспекти авіаційної галузіКаф.екології Нанобіотехнологіїкаф.біотехнологій
8фаховаМетрологічне забезпечення БМАКошева Л.О.Основи безпеки та правового регулювання інтернету речей в медициніКовтун 
8фаховаБіосумісні матеріалиГоловко М.В.Основи теорії надійності біомедичної апаратуриКучеренко В.Л.

Результати обрання вибіркових дисципін на 2023-2024 навчальний рік здобувачами ( ОС Бакалавр)

Image

Перелік затверджених вибіркових дисциплін та силабусів до них на 2022-2023 навчальний рік

ОС Магістр ОП “Біомедична інженерія” на 2022-2023 навчальний рік

 КурсСеместрфахова/не фаховаРекомендовані Альтернативна №1 Альтернативна №2 
Назва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
1 фаховаПриродні  та штучні нейронні мережі в біомедичній інженеріїКузовик В.ДОснови прогнозування технічного стану медичних виробівКучеренко  В.Л.Аналіз біотехнічних системБуриченко М.Ю.
1фаховаКонстроль якості медичних виробівКошева Л.ОТехнічний аудитКучеренко В.Л.Промислові об’єкти інтелектуальної власностіМонченко ОВ
1не фаховаМедико-біологічні аспекти в авіатранспортних процесахДмитруха Т.І.Авіаційна екологіяЧерняк Л.М.Безпека при експлуатації медичної технікиХалмурадов Б.Д.
2фаховаОрганізація охорони здоров’яКучеренко В.Л.Основи клінічної інженерії Кузовик В.Д. Аналіз біомедичних сигналів методами нелінійної динамікиБуриченко М.Ю.
2фаховаТехніко- економічне обгрунтування інженерних рішеньКучеренко В.Л.Технології оцінювання психофізіологічного стану людиниКузовик В.Д.Біомедична сенсорикаГоловко МВ
2фаховаНеруйнівний контроль в біомедициніМонченко О.В.Розробка startup- проєктівКучеренко В.Л.ЗД-моделювання в біомедичній інженеріїБезвершнюк КО

Результати обрання вибіркових дисципін на 2022-2023 навчальний рік здобувачами ( ОС Магістр)

ОС Бакалавр ОП “Біомедична інженерія” на 2022-2023 навчальний рік

  КурсСеместрфахова/не фаховаРекомендовані Альтернативні 
Назва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
3фаховаБіосумісні матеріали Головко М.В.        Екстремальна фізіологіяМоісеєнко Є.В.
3фаховаОбчислювальна техніка та програмуванняМельников О.В.Взаємодія фізичних полів з біологічними обєктамиГоловко М.В.
3не фаховаЕкологіякаф.екологіїНанобіотехнологіїкаф.біотехнологій 
4фаховаФізіотерапевтичні методи та засоби  в біомедичній інженеріїКузовик В.Д.Лазерні технології в біомедициніМонченко О.В.
(презентація)
4фаховаОснови спорідненості проблем космічної, антарктичної,  водолазної медициниМоісеєнко Є.В.Технiчне регулювання та оцiнка вiдповiдностiКошева Л.О.
5фаховаОснови схемотехніки медичних апаратівМельников О.В.Інтернет речей та сенсорні мережі в сучасній медициніІнситут кібернетики 
5фаховаЛабораторно-аналітична технікаМонченко О.В.
(презентація)
Мікроконтролери в біотехнічних системахМельников О.В.
5не фаховаБіофотонікаАзнакаєв Е.Г.Фізико-хімічні методи аналізукаф.хмія
6фаховаВізуальне програмування в SimulinkМонченко О.В.Основи теорії біотехнічних системБуриченко М.Ю.
6фаховаІнтроскопічні методи дослідження біологічного обєктаМонченко О.В.Методи біомедичної візуалізаціїБуриченко М.Ю.
7фаховаСучасні методи аналізу біомедичних сигналів Буриченко М.Ю.Контролепридатність та ремонтопридатність біомедичної апаратуриКучеренко В.Л.
7фаховаОснови телемедициниКовтун О.В.Основи електродинамікиМельников О.В.
7не фаховаБіофотонікаАзнакаєв Е.Г.Біозахист та біобезпекаХалмурадов Б.Д.
8фаховаМетрологічне забезпечення БМАКошева Л.О.Функціонально-логічне моделювання біомедичних комплексівМонченко О.В.
8фаховаТехнології біомедичного обстеження та реабілітації Моісеєнко Є.В.Основи теорії надійності біомедичної апаратуриКучеренко В.Л.

ОС Бакалавр ОП “Біотехнічні та медичні апарати і системи”

  КурсСеместрфахова/ не фаховаРекомендовані Альтернативні 
Назва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
5фаховаТерапевичні приладиМонченко О.В.Технології  використання  біомедичної апаратуриКузовик В.Д.
5фаховаМетоди та засоби оцінювання психофізіологічного стану операторівМоісеєнко Є.В.Фізіотерапевтичні методи та засоби  лікування Кузовик В.Д.
5не фаховаБіофотонікаАзнакаєвФізико-хімічні методи аналізукаф.хімії
6фаховаКомп’ютерно-програмні засоби в інженеріїМельников О.В.Основи медичної пропедевтикиМоісеєнко Є.В.
6фаховаОснови виробництва біомедичної апаратуриКузовик В.Д.Основи  електродинамікиМельников О.В.