Силабуси навчальних дисциплін

Перелік затверджених вибіркових дисциплін та силабусів до них на 2022-2023 навчальний рік

ОС Магістр ОП “Біомедична інженерія”

 КурсСеместрфахова/не фаховаРекомендовані Альтернативна №1 Альтернативна №2 
Назва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
1 М1фаховаПриродні  та штучні нейронні мережі в біомедичній інженеріїКузовик В.ДОснови прогнозування технічного стану медичних виробівКучеренко  В.Л.Аналіз біотехнічних системБуриченко М.Ю.
1фаховаКонстроль якості медичних виробівКошева Л.ОТехнічний аудитКучеренко В.Л.Промислові об’єкти інтелектуальної власностіМонченко ОВ
1не фаховаМедико-біологічні аспекти в авіатранспортних процесахДудар Т.Г.Авіаційна екологіяДудар Т.Г.Безпека при експлуатації медичної технікиХалмурадов Б.Д.
2фаховаОрганізація охорони здоров’яКучеренко В.Л.Основи клінічної інженерії Кузовик В.Д. Аналіз біомедичних сигналів методами нелінійної динамікиБуриченко М.Ю.
2фаховаТехніко- економічне обгрунтування інженерних рішеньКучеренко В.Л.Технології оцінювання психофізіологічного стану людиниКузовик В.Д.Біомедична сенсорикаГоловко МВ
2фаховаНеруйнівний контроль в біомедициніМонченко О.В.Розробка startup- проєктівКучеренко В.Л.ЗД-моделювання в біомедичній інженеріїБезвершнюк КО

ОС Бакалавр ОП “Біомедична інженерія” на 2022-2023 навчальний рік

РекомендованіАльтернативні
КурсСеместрФахова /не фаховаНазва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
3фаховаБіосумісні матеріалиГоловко М.В.Екстремальна фізіологіяМоісеєнко Є.В.
3фаховаОбчислювальна техніка та програмуванняМельников О.В.Взаємодія фізичних полів з біологічними обєктамиГоловко М.В.
БІ-108Б23не фаховаЕкологіякафедра екологіїНанобіотехнологіїкафедра біотехнологій
4фаховаФізіотерапевтичні методи та засоби в біомедичній інженеріїКузовик В.Д.Лазерні технології в біомедициніМонченко О.В.
4фаховаОснови спорідненості проблем космічної, антарктичної, водолазної медициниМоісеєнко Є.В.Технiчне регулювання та оцiнка вiдповiдностiКошева Л.О.
.
5фаховаОснови схемотехніки медичних апаратівМельников О.В.Інтернет речей та сенсорні мережі в сучасній медициніІнститут кібернетики
5фаховаЛабораторно-аналітична технікаМонченко О.В.Мікроконтролери в біотехнічних системахМельников О.В.
БІ-208Б35не фаховаБіотонікаАзнакаєв Е.Г.Фізико-хімічні методи аналізукафедра хімії
6фаховаВізуальне програмування в SimulinkМонченко О.В.Основи теорії біотехнічних системБуриченко М.Ю.
6фаховаІнтроскопічні методи дослідження біологічного обєктаМонченко О.В.Методи біомедичної візуалізаціїБуриченко М.Ю.
.
7фаховаСучасні методи аналізу біомедичних сигналівБуриченко М.Ю.Контролепридатність та ремонтопридатність біомедичної апаратуриКучеренко В.Л.
7фаховаОснови телемедициниКовтун О.В.Основи електродинамікиМельников О.В.
БІ-308Б47не фаховаБіотонікаАзнакаєв Е.Г.Біозахист та біобезпекаХалмурадов Б.Д.
8фаховаМетрологічне забезпечення БМАКошева Л.О.Функціонально-логічне моделювання біомедичних комплексівМонченко О.В.
8фаховаТехнології біомедичного обстеження та реабілітаціїМоісеєнко Є.В.Основи теорії надійності біомедичної апаратуриКучеренко В.Л.

.

ОС Бакалавр ОП “Біотехнічні та медичні апарати і системи”

РекомендованіАльтернативні
КурсСеместрфахова/не фаховаНазва дисципліниВикладачНазва дисципліниВикладач
5фаховаТерапевичні приладиМонченко О.В.Технології використання біомедичної апаратуриКузовик В.Д.
5фаховаМетоди та засоби оцінювання психофізіологічного стану операторівМоісеєнко Є.В.Фізіотерапевтичні методи та засоби лікуванняКузовик В.Д.
МІВС-203Б35не фаховаБіотонікаАзнакаєв Е.Г.Фізико-хімічні методи аналізукафедра хімії
6фаховаКомп’ютерно-програмні засоби в інженеріїМельников О.В.Основи медичної пропедевтикиМоісеєнко Є.В.
6фаховаОснови виробництва біомедичної апаратуриКузовик В.Д.Основи електродинамікиМельников О.В.

.

Детальніше на сайті кафедри БІКАМ: http://bikam.kiev.ua/index.php/uk/publichna-informatsiya/sylabusy-vybirkovykh-dystsyplin