Зв’язки кафедри

Кафедра землеустрою та кадастру  факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ тісно співпрацює з КП «Київський інститут земельних відносин», для забезпечення сумісної роботи студентів та професорсько-викладацького складу в рамках професійно-спрямованих тематик.

Предметом договору є:

 1. Організація спільних науково-дослідних робіт, реалізація проектів у сфері науково-технічної та дослідної діяльності, стажування і підвищення кваліфікації викладачів кафедри землеустрою та кадастру ФЕБІТ .
  1. Обмін навчальною літературою та методичними виданнями.
  1. Проведення спільних робіт з розробки науково-технічної документації.
  1. Сприяння у публікації наукових статей у збірниках наукових праць.
  1. Проведення практичних, лабораторних занять, навчально-виробничих практик бакалаврів та магістрів.
  1. Проведення спільних наукових семінарів, конференцій симпозіумів, конгресів.
  1. Надання взаємодопомоги для підготовки кадрів вищої кваліфікації(опанування, рецензування дисертаційних робіт, тощо).

             Кафедра землеустрою та кадастру налагодила зв’язки з національним              історико-культурним заповідником «Чигирин».

            Предметом договору є:

 1.   Надання студентам можливості реалізовувати індивідуальні, творчі потреби, оволодіння практичними уміннями та навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності.
  1. Співробітництво між заповідником та НАУ здійснюється через кафедру землеустрою та кадастру.
  1. Сторони зобов’язуються спільно діяти як учасники навчально-виховного комплексу з метою співробітництва в галузі освіти, ефективного використання матеріально-технічної бази заповідника, спільного проведення науково-дослідної роботи, а також розвитку здібностей і практичного досвіду, формування інтелектуального  потенціалу нації згідно з Законом України «Про освіту».