Відповідальні за напрямами діяльності по кафедрі

№ п/п Види робіт Відповідальні за виконання Ел.пошта
1 2 3 4
1 Участь в роботі Вченої ради ФЕБІТ Новаковська І.О. Бєлоусова Н.В. novmailll@ukr.net belousova-69@ukr.net
2 Участь в роботі НМРР ФЕБІТ   Капеліста І.М. kapelistaja.irina@ukr.net
3 Виховна робота зі студентами (старший куратор) Бабій В.В.   vet-al@ukr.net
4 Організаційна робота СМЯ на кафедрі Бойко О.Л. boyko-lena@ukr.net  
5 Навчально-методична робота на кафедрі Капеліста І.М.   kapelistaja.irina@ukr.net
6 Робота вченого секретаря кафедри Іщенко Н.Ф. natalkai@ukr.net  
7 Участь у вступній компанії Новаковська І.О. Бєлоусова Н.В. Іщенко Н.Ф. novmailll@ukr.net belousova-69@ukr.net natalkai@ukr.net  
8 Профорієнтаційна робота Бабій В.В. vet-al@ukr.net
9 Організація та проведення наукових конференцій, олімпіад, круглих столів Бєлоусова Н.В. Бойко О.Л.   belousova-69@ukr.net boyko-lena@ukr.net  
10 ДЕК, дипломне проектування та нормоконтроль Стецюк М.П. Капеліста І.М. 19570511@ukr.net kapelistaja.irina@ukr.net
11 Діловодство на кафедрі Андреєва І.А. zt_nau@ukr.net
12 Відповідальний за розробку ККР та проведення РК знань та вмінь студентів Бойко О.Л. boyko-lena@ukr.net  
13 Відповідальний за оформлення навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри очні та заочні; графіки стажування, відкритих пар Капеліста І.М. Борисюк О.А. kapelistaja.irina@ukr.net
14 Відповідальний за репозитарій соцмережі, реклама   Кочерга Т.Ф. tatianakotcherga@gmail.com
15 Робота в фаховій методично-редакційній секції ФЕБІТ НАУ Новаковська І.О.   novmailll@ukr.net  
16 Робота в редакційній раді Стецюк М.П. 19570511@ukr.net  
17 Відповідальний за наукову роботу Бєлоусова Н.В. belousova-69@ukr.net  
18 Відповідальний за навчальне навантаження, розклад, кадрові питання   Іщенко Н.Ф. natalkai@ukr.net  
19 Відповідальний за організаційно-методичну роботу підготовки практики, накази Хапіліна М. Maria9810@ukr.net