Студентські наукові гуртки

“Інформаційні технології в медицині”. Керівник гуртка: к.т.н., доцент Іванець О.Б. Приймають участь 5 студентів.

“Метрологічне забезпечення діагностичних досліджень з урахуванням властивостей біологічного об’єкту”. керівник гуртка: д.т.н., професор Кошева Л.О. Приймають участь 6 студентів. 

“Перетворювачі неелектричних величин в медицині” Керівник гуртка: к.т.н. ,доцент Монченко О.В. Приймають участь 4 студенти. 

“Фармацевтична біотехнологія”. Керівник гуртка: Косоголова К. Г. доцент, к.т.н. Приймають участь 8 студентів.

«Імунобіотехнологія»Керівник гуртка: Гаркава К. Г.
д.б.н., проф.Приймають участь 12 студентів.

«Екологічна біотехнологія та технічна біоенергетика» Керівник гуртка: Карпенко В. І., доцент, к.б.н.Приймають участь 7 студентів.

«Прикладна біотехнологія» Керівник гуртка:  Решетняк Л.Л. , к.т.н., доц..Приймають участь 7 студентів.