Відповідальні за напрямами діяльності

  П.І.Б.
Завідувач Железняк Олег Олександрович
Заступник Терещенко Андрій Олександрович
Завідувач лабораторії Погорєлова Ольга Миколаївна
Викладацька Секретар Гебрин-Байди Лілія Василівна
Відповідальні:
за навчально-методичну роботу Ніколаєнко Олександр Євгенович
за розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри Ніколаєнко Олександр Євгенович  
член НМРР НН ФЕБІТ Ніколаєнко Олександр Євгенович, Чубко Лариса Сергіївна
за навчально-виховну роботу Гебрин-Байди Лілія Василівна
за СМЯ Терещенко Андрій Олександрович
за наукову роботу Чубко Лариса Сергіївна
за роботу зі студентами Великодський Юрій Іванович
за практики та працевлаштування Погорєлова Ольга Миколаївна
за профорієнтаційну роботу Беленок Вадим Юрійович Гебрин-Байди Лілія Василівна
за міжнародне співробітництво Чубко Лариса Сергіївна
за стан Інтернет-сторінки Великодський Юрій Іванович, Терещенко Андрій Олександрович
за роботу ІЗДН Ніколаєнко Олександр Євгенович
за ДЕК Гебрин-Байди Лілія Василівна
Секретар ДЕК Гебрин-Байди Лілія Василівна
Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Бакалавр» Гладілін Валерій Миколайович
Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Магістр» Великодський Юрій Іванович
профорг кафедри Погорєлова Ольга Миколаївна
Вчений секретар кафедри Гебрин-Байди Лілія Василівна
за діловодство Коновалова Ірина Юріївна
за архівну справу Коновалова Ірина Юріївна
Головний редактор журналу Железняк Олег Олександрович
Відповідальний секретар журналу Великодський Юрій Іванович
Відповідальний за організацію розробки ККР та проведення РК Терещенко Андрій Олександрович, Беленок Вадим Юрійович
Відповідальний за репозитарій Терещенко Андрій Олександрович
Відповідальний за зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та промисловими підприємствами України Железняк Олег Олександрович, Гладілін Валерій Миколайович
Відповідальний за розподіл навчального навантаження Терещенко Андрій Олександрович