Профілюючі навчальні дисципліни БІКАМ

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
Випускова кафедра №29 «Біокібернетики та аерокосмічної медицини»
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»
Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»
Профілюючі дисципліни на ОС « Бакалавр » Біохімія; Біофізика; Основи метрології, взаємозамінність радіоелектронних апаратів; Основи теорії кіл та сигналів; Обчислювальна техніка та програмування; Анатомія, фізіологія та патологія людини; Матеріалознавство та біосумісні матеріали; Основи взаємодії фізичних полів з біологічними об’єктами; Аналогова та цифрова електроніка; Електронні прилади; Біомедичні апарати та системи; Основи теорії біотехнічних систем; Статистичні методи в біомедицині; Основи біомеханіки; Мікропроцесорна техніка; Основи біокібернетики; Основи оцінювання технічного стану біомедичної апаратури; Основи конструювання біомедичної апаратури; Оброблення біомедичних сигналів; Оброблення біомедичних зображень; Основи виробництва біомедичної апаратури; Нанотехнології в біології та медицині; Моделювання біологічних процесів;  Лабораторно-аналітична техніка; Інформаційні технології в медицині; Експертні системи в медицині; Основи формування організації; Технології біомедичних вимірювань; Основи аерокосмічної медицини; Технології медичного обстеження та реабілітації; Основи теорії надійності біомедичної апаратури.  
Профілюючі дисципліни на ОС « Магістр » Менеджмент та маркетинг у біомедичній галузі; Організація охорони здоров’я; Методи оптимізації в біомедичній інженерії; Основи наукових досліджень; Теорія і практика лабораторних випробувань; Конструювання біомедичної апаратури; Медико-інженерні технології підготовки льотного складу; Статистичні моделі процесів випробувань; Технології неруйнівного контролю в медичній та технічній діагностиці; Системи прийняття рішень в медицині; Методи та засоби експериментальних досліджень; Оцінювання ефективності експлуатації біомедичних комплексів.  
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
Випускова кафедра №29 «Біокібернетики та аерокосмічної медицини»
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-професійна програма «Біотехнічні та медичні апарати та системи»
Профілюючі дисципліни на ОС « Бакалавр » Комп’ютерно-програмні засоби в інженерії; Інженерна та комп’ютерна графіка; Хімія та біохімія; Матеріалознавство та біосумісні матеріали; Біосумісні матеріали; Основи схемотехніки радіоелектронних апаратів; Фізико-хімічні основи структурних елементів радіоелектронних апаратів; Організація виробництва радіоелектронних апаратів; Апарати і системи біомедичних комплексів; Основи метрології, взаємозамінність радіоелектронних апаратів; Основи електродинаміки; Оцінювання технічного стану радіоелектронної апаратури; Мікропроцесорні системи в радіоелектронних апаратах; Системи та комплекси біомедичних вимірювань; Фізико-теоретичні основи конструювання ; Мікропроцесорні системи в радіоелектронних апаратах; Комп’ютерні технології проектування радіоелектронних апаратів; Сучасні САПР радіоелектронних апаратів; Основи програмування в телекомунікаціях та радіотехніці; ехнічна електродинаміка ; Елементна база радіоелектронних апаратів; Основи інформаційних систем; Системи експлуатації біомедичної апаратури; Основи оброблення біомедичних сигналів та зображень; Інформаційні системи; Анатомія та фізіологія людини; Основи теорії біотехнічних систем; Кібернетичні системи в біомедицині; Забезпечення надійності функціонування біомедичної апаратури; Оцінювання психофізіологічного стану людини; Системи та комплекси біомедичних вимірювань; Статистична обробка даних; Технології обслуговвування та ремонту медичної електронної апаратури; Системи експлуатації біомедичної апаратури; Експертні системи в медицині; Лабораторно-аналітичне обладнання; Моделювання в біології та медицині.
Профілюючі дисципліни на ОС « Магістр » Технічне регулювання та оцінка відповідності; Менеджмент у телекомунікаціях та радіотехніці; Методи математичного моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці; Техніка експериментальних досліджень; Оптимізація характеристик радіоелектронної біомедичної апаратури; Конструювання біотехнічних систем; Клінічна інженерія; Основи наукових досліджень; Синтез технологічних процесів в біомедикотехнічній галузі; Ефективність експлуатації біомедичних комплексів; Метрологія біомедичної апаратури; Неруйнівний контроль в технічній та медичній діагностиці.