Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін спеціальності 163 “Біомедична інженерія” кафедри БІКАМ

Навчально -методичні комплеси навчальних дисциплін можна переглянути на сторінці: http://bikam.kiev.ua/index.php/uk/studentu/navchalno-metodychni-kompleksy-dystsyplin