Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін спеціальності 163 “Біомедична інженерія” кафедри БІКАМ