Кафедра Екології

Шановні громадяни!

Вітаємо Вас на сторінці кафедри екології!

Сучасність доводить, що запит на фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища існує не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Сьогодні кафедра екології здійснює навчання фахівців за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр”, а також навчання основам екологічних знань студентів всіх спеціальностей університету.

Кафедра має великий досвід міжнародного співробітництва. Випускники екологи та викладачі кафедри проходять стажування за кордоном та мають можливість брати участь в англомовному проекті. У 2014 р. кафедра почала підготовку фахівців за новою спеціальністю – 161 “Хімічна технологія альтернативних енергоносіїв”.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад, що представлений 6 докторами наук та 25 кандидатами наук, забезпечує організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу та наскрізної практики, що дозволяє випускникам обіймати керівні посади на підприємствах, а також в органах адміністративного управління.

Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента і спрямовано на адаптацію підготовки фахівців до вимог Болонського процесу.

Науковий потенціал кафедри реалізується викладачами на основі власних розробок та багаторічної співпраці з філіями в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах та на провідних підприємствах.

З повагою,
завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор  Фролов В.Ф.