Історія та сьогодення

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій (ФЕБІТ) створений у 2019 році на базі Інституту Екологічної безпеки (2010 р.), який було створено на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) за наказом ректора університету № 466/од. від 12.10.2018 про введення в дію рішень Вченої ради університету від 28.09.2018 протокол N6 На факультеті навчається понад 1100 студентів. Підготовка кадрів здійснюється за повним триступеневим циклом за освітніми ступенями “Бакалавр”, “Магістр” і “Доктор філософії”.

Сьогодні  факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ об’єднує 7 кафедр – екології, безпеки життєдіяльності, хімії і хімічних технологій, біотехнології, аерокосмічної геодезії та землеустрою та кадастру, біомедичної інженерії, декілька навчально-науково-виробничих центрів і лабораторій. Нашими ресурсами створено усі умови для повноцінного функціювання факультету  за такими напрямами: навчальна робота, наукова робота, методична робота, робота зі студентами.

На факультеті діє англомовна форма навчання, яка була започаткована від самої появи англомовного проекту в НАУ. У минулому році англомовна форма навчання діяла на 2 спеціальностях: Екологія, Біотехнологія та біоінженерія. На сьогодні кафедра хімії та хімічної технології також планує проводити набір студентів за англомовною формою навчання.

Особливі можливості передбачається створити для студентів – слухачів факультету новітніх технологій університету, які, як правило, володіють англійською мовою і вже суттєво підготовлені до навчання та виконання досліджень за вимогами сучасних європейських університетів. Тим більше, що дослідження вони виконують під керівництво провідних професорів нашого університету та НАН України на вістрі сучасної  науки.

Особливо варто відмітити грантові роботи:

За програмою Горизонт 2020

  • Грант угода № 769627 – UKRAINE “Управління впливом авіаційного шуму за допомогою новітніх підходів”, Франція (керівник ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович)
  • Грант угода № 769220– UKRAINE “Перспективи аеронавігаційних досліджень в Європі”, Португалія
    (керівник ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович)
  • Грант угода № 706115– UKRAINE “ Створення
    публічного інструментарію для авіації”, Німеччина
    (керівник ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович).

За сьомою рамковою угодою

  • Грант угода № 265943– UKRAINE “Мережа і координація досліджень авіаційного шуму”, Франція (керівник ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович).

На факультеті започатковано та постійно видаються два фахових наукові журнали: електронний журнал «Проблеми екологічної біотехнології» (виходить двічі на рік, головний редактор Ісаєнко В.М.) та «Вісник астрономічної школи» (виходить двічі на рік, головний редактор Железняк О.О.).

За минулий рік нами було укладено угоди про співпрацю з Білоруссю, Польщею, Литвою, Туреччиною, Швецією. Це програми Erasmus+, «Подвійний диплом» та звичайно ж спільна участь у конференціях.

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технгологій  пишається своєю історією та впевнено прямує у майбутнє.