Виховна робота

Виховна робота на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій базується на чинниках, що є актуальними в сучасний період розвитку української держави: Закон України «про освіту» (2017 р.), Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2005 р.), Постанова Кабінету Міністрів від 15 вересня 1999 р. № 1697 «Про затвердження національної програми патріотичного виховання громадян, формування  здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», Національна програма правової освіти населення затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001, Закон України «Про фізичну культуру і спорту», цільові програми: «Фізичне виховання – здоров’я нації», Концепція національного виховання тощо. Робота зі студентами спрямована на створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу, як найвищої цінності нації.

Виховна робота на факультеті є складовою частиною навчально-виховного процесу, проводиться за затвердженим планом, що включає основні напрямки виховного процесу:

– формування національної свідомості та самосвідомості;

– виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору світоглядної позиції;

– виховання поваги до Конституції, законодавства України;

– виховання свідомого ставлення до навчання, отриманої професії та реалізації своїх можливостей як фахівця; розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

– формування високої мовної культури, поважне ставлення до мов культур інших народів України;

– утвердження загальнолюдської моралі;

– забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості;

– формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

– забезпечення духовної єдності між поколіннями, виховання поваги до батьків, рідного народу;

– всебічний розвиток студентів, охорона здоров’я тощо.

Виховна робота здійснюється за планом, на основі якого складаються плани роботи наставників навчальних груп. Питання роботи зі студентами обговорюється на оперативних адміннарадах, засіданнях кафедр, вченої ради факультету, комісії з профілактики правопорушень. Виховна робота на факультеті ведеться в тісному поєднанні з навчальним процесом і не обмежується тільки проведенням різноманітних заходів, а здійснюється й при проведенні навчальних занять.

На ФЕБІТ створені постійно діючі комісії: стипендіальна, з поселення та профілактики правопорушень. Комісії працюють за планом виховної роботи факультету, а за необхідності – й позапланово. Систематично в групах проводяться бесіди, проходять лекції з психологами та представниками правоохоронних органів. За необхідності проводяться консультації зі службою у справах неповнолітніх. На факультеті ведеться листування з батьками, через яке вони поінформовані як про досягнення, так і про недоліки та провини своїх дітей.

Система виховної роботи зі студентами передбачає варіантність обраних методів, залежно від вікових та індивідуальних особливостей студентів, професійну спрямованість і забезпечує комплексний підхід до цього процесу.

В системі роботи зі студентами передбачається проведення як загальних, так і групових заходів, які впливають на гармонійний розвиток особистості. Звертається увага на урізноманітнення тематики, форм і методів виховної роботи, тематичних годин корпоративної культури, серед яких можна згадати «Символи моєї держави», «Конституція України. Основний закон нашої держави», «Конституційне право – основа правової системи», «Закон обов’язковий для всіх», «Європейська інтеграція і НАТО», «Україна держава європейська», «Європа наш спільний дім», «Культура особистості, її здатність до самовдосконалення», «Вплив екології на демографічний стан в Україні», «Я і навколишнє середовище» тощо.

Важливу роль у роботі зі студентами приділяється заходам щодо формування національної свідомості. Стали традиційними Свята мови, вечорниці, Різдвяні та новорічні свята. Студенти відвідують експозиції та тематичні виставки музеїв, проводяться зустрічі з видатними людьми країни.

Система виховної роботи передбачає комплекс заходів спрямованих на фізичний розвиток студентів. Студенти ФЕБІТ займаються  в спортивних гуртках і секціях спорткомплексу НАУ, є учасниками та переможцями міських, обласних, Всеукраїнських  та міжнародних змагань.

Значне місце в виховній роботі відводиться військово-патріотичному вихованню. Проводяться зустрічі з ветеранами, особами, які обрали участь у бойових діях, воїнами – сучасниками АТО. Проводиться святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Українського козацтва, річниці створення Збройних Сил України, проводяться бесіди та години корпоративної культури на героїко-патріотичну тематику.

На факультеті та в університеті проводяться різноманітні заходи, які дають можливість студентам проявити свої здібності. Система виховних заходів, діяльність органів студентського самоврядування на факультеті та в гуртожитку, робота з батьками сприяє розвитку розумових та інтелектуальних здібностей, забезпечує умови самореалізації юнацтва.

Виконання основних напрямків роботи досягається шляхом спільної діяльності деканату, наставників навчальних груп, професорсько-викладацького складу факультету та органів студентського самоврядування.