Знайомимо з роботою студентських наукових груп

На Факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій організована робота науково-дослідних груп студентів, з дотриманням правил безпеки у період карантину.

За напрямом «Екотоксикометрія» студентську наукову групу очолює Тетяна Іванівна Білик, кандидат біологічних наук,  доцент, яка вже понад 15 років своєю самовідданою працею допомагає студентам реалізувати свої інтелектуальні здібності та творчий потенціал, отримати надійне підґрунтя для продовження науково-дослідної роботи у вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти. Серед випускників групи – Наталя Лук’яненкоздобувач ступеню PhD у галузі нанотехнологій Корейського інституту науки і технологій (м. Сеул, Республіка Корея), яка працює над створенням нового покоління ліків на основі нанотехнологій, та Оксана Рибчак, здобувач ступеню PhD Тюненського інституту (Німеччина), дослідницька робота якої присвячена  вирішенню проблем, пов’язаних зі зміною клімату.  

Наразі  у групі науково-дослідну роботу здійснюють студентки кафедри екології ФЕБІТ Аліна Бондаренко, Анастасія Гетьман та Поліна Тремасова, які є призерами різних конкурсів наукових проектів, входять у ТОП-10 рейтингу студентів ІНТЛ, приймають активну участь в заходах екологічної спрямованості.

 Зокрема, участь в акції «СТОП ФОСФАТИ», організованої Київською міською адміністрацією та ПрАТ “АК Київводоканал” (листопад 2019 р.), викликала зацікавленість в Аліни Бондаренко  та Анастасії  Гетьман до проблем забруднення поверхневих вод фосфатами та пошуку шляхів її вирішення.

На даний час на базі Інституту гідробіологіїї НАН України в межах договору про співпрацю студентки працюють над дослідженням впливу сучасних мийних засобів на водні екосистеми. Його актуальність зумовлена високим вмістом у засобах, що  реалiзуються на територiї України, фосфатних речовин (до 40%), які не видаляються застарілими технологіями очистки, забруднюючи водойми та зменшуючи  здатність  екосистем до самоочищення.

Визначення рівня екологічної безпечності мийних засобів, покращення їхніх екологічних характеристик, вироблення пропозицій щодо заходів, необхідних для збереження  довкілля – це саме ті завдання, на вирішення яких спрямована робота студентської групи.

За результатами дослідження студентки опублікували низку наукових праць, а також підготували наукову роботу для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Екологія» на тему «Екологічна безпечність сучасних безфосфатних мийних засобів для водних екосистем».