Фахові наукові видання

Науковий журнал «Вісник Астрономічної школи» видається кафедрою аерокосмiчної геодезiї Нацiонального авiацiйного унiверситетуIнститутом астрономiї Харкiвського нацiонального унiверситетуНацiональним унiверситетом «Львiвська полiтехнiка» за пiдтримкою Української астрономiчної асоцiацiї.

Журнал 24.07.2000 р. зареєстровано в Мiжнародному центрi перiодичних видань (ISSN International Centre, Париж).

У журналi друкуються оглядовi та оригiнальнi статтi з астрономiї, астрофiзики, космiчної геодезiї, дистанцiйних аерокосмiчних дослiджень, геоiнформатики, а також з iсторiї та методики викладання астрономiї i геодезiї. Журнал був фаховим до 23.02.2016 р. згiдно постанов президiї ВАК України вiд 14.11.2001 р. №2-05/9 та 23.02.2011 р. №1-05/2.
Науковий електронний журнал “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ”

Внесено до Переліку наукових фахових видань України з технічних (екологічна безпека) та біологічних (біотехнологія, екологія) наук

Вісник Національного Авіаційного Університету

Розділи:

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ХІМОТОЛОГІЯ:

• хімічні науки;
• хімотологія.

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Наукоємні технології

Розділ:

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія