Фахові наукові видання

Вісник Національного Авіаційного Університету

Розділи:

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ХІМОТОЛОГІЯ:

• хімічні науки;
• хімотологія.

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Наукоємні технології

Розділ:

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія