Науково-технічна рада (НТР)

Рішення НТР, вересень 2019

Рішення НТР, жовтень 2019

Голова комісії:

Бойченко Сергій Валерійович – декан факультету, д.т.н., професор.

Секретар:

Явнюк Андріан Андріанович – асистент кафедри екології.

Члени комісії:

Глива Валентин Анатолійович – завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки, д.т.н., професор;

Фролов Валерій Федорович – завідувач кафедри екології, д.т.н.;

Новаковська Ірина Олексіївна – завідувач кафедри землеустрою та кадастру, д.економ.н.;

Бєлоусова Наталія Володимирівна – професор кафедри землеустрою та кадастру, к. геогр. н., доцент;

Барановський Михайло Миколайович –  завідувач кафедри біотехнології, д.с.-г.н, професор;

Чубко Лариса Сергіївна – доцент кафедри аерокосмічної геодезії, к.ф.-м.н., доцент;

Великодський Юрій Іванович – доцент кафедри аерокосмічної геодезії, к.ф.- м.н.,старший дослідник;

Запорожець Олександр Іванович – провідний науковий спеціаліст, проректор з міжнародного співробітництва і освіти, д.т.н., професор;

Токарев Вадим Іванович – професор кафедри цивільної та промислової безпеки, д.т.н., пров. наук. співроб.;

Ледовських Володимир Михайлович – професор кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., професор;

Монченко Олена Володимирівна – доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, к.т.н., доцент;

Кошева Лариса Олександрівна – професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, д.т.н., професор.

Яковлєва Анна Валеріївна – доцент кафедри хімії і хімічної технології, к.т.н.