Науково-технічна рада (НТР)

Рішення НТР, вересень 2019

Рішення НТР, жовтень 2019

Голова комісії:

Чумак Віталій Лукич – декан факультету, д.х.н., професор.

Секретар:

Шевчук Оксана Павлівна – провідний фахівець кафедри екології.

Члени комісії:

Матвєєва Ірина Валеріївна – заступник декана ФЕБІТ, д.т.н., професор;

Кравчук Тетяна Володимирівна – заступник декана ФЕБІТ;

Дудар Тамара Вікторівна – завідувач кафедри екології, д.г.-м.н., доцент;

Кустовська Антоніна Дмитрівна – завідувач кафедри хімії і хімічної технології, к.х.н., доцент;

Великодський Юрій Іванович – доцент кафедри аерокосмічної геодезії, к.ф.- м.н.,старший дослідник;

Гаркава Катерина Григорівна – завідувач кафедри біотехнології, д.б.н., професор;

Кошева Лариса Олександрівна – завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, д.т.н., професор.

Ледовських Володимир Михайлович – професор кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., професор;

Монченко Олена Володимирівна – доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, к.т.н., доцент;

Філімонюк Вікторія Миколаївна – заступник голови студентської ради ФЕБІТ, студентка групи ФБ-305Б.