Увага!!! Вступ без МНТ та ЄВІ!

На спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, а саме на 161 спеціальність «Хімічні технології та інженерія» та 263 спеціальність “Цивільна безпека” на контрактну форму навчання можна вступити:

 (Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2023 році https://pk.nau.edu.ua/pravyla-pryiomu-2023/ , розділ VІІ Конкурсний відбір, його організація та проведення (п. 7.5). Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 8.)