Умови вступу

Готуємося до вступу в магістратуру!

Спеціальність 101 «Екологія»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
галузь знань 10 «Природничі науки»
спеціальність 101 «Екологія»
Освітньо-професійна програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного “Англійська мова” 2021 рік

 

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»
Освітньо-професійна програма «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»
Освітньо-професійна програма «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр» АРХІВ
Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»
Освітньо-професійна програма «Хімічні технології високомолекулярних сполук» – набір призупинено

ПРОГРАМА фахового вступного “англійська мова” 2021 рік

 

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
на основі ОКР «Бакалавр»
Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
ОПП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика”

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
на основі ОКР «Бакалавр»
Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
ОПП “Фармацевтична біотехнологія”

ПРОГРАМА фахового вступного “Англійська мова” 2021 рік

 

Спеціальність 163 “Біомедична інженерія”

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою ступеня “Магістр”.

ПРОГРАМА фахового вступного “Англійська мова” 2021 рік

 

Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, освітньо-професійна програма “Біотехнічні та медичні апарати і системи”

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою ступеня “Магістр”.

ПРОГРАМА фахового вступного, “Англійська мова” 2021 рік

 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань 26 “Цивільна безпека”
Спеціальність 263 «Цивільна безпека»
Освітньо-професійна програма «Техногенна та промислова безпека в транспортній галузі»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

ОПП «Землеустрій та кадастр»

Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня “Магістр”
Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Освітньо-професійна програма «Землеустрій та кадастр»

Фаховий вступний  “Англійська мова” 2021 рік

ОПП «Геоінформаційні системи і технології»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи і технології»

ПРОГРАМА фахового вступного “Англійська мова” 2021 рік

 

УМОВИ ВСТУПУ (ПОЛОЖЕННЯ)