Анкетування студентів спеціальності 161

У період з 6 по 10 вересня кафедрою хімії і хімічної технології факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій було проведено анонімне анкетування здобувачів вищої освіти 2 – 4 курсів щодо їх задоволеності освітніми послугами в Національному авіаційному університеті. В опитуванні взяв участь 51 респондент. Особлива увага була приділена задоволеністю навчанням на спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, оцінкою якості проведення навчальних занять та оцінкою організації дистанційного навчання у період карантинних обмежень.