Кафедра Біотехнології

Професорсько-викладацький склад

БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Завідувач кафедри. Доктор сільськогосподарських наук, професор

ГАРКАВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
Професор кафедри біотехнології
Доктор біологічних наук, професор, академік Української академії наук

КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Доцент кафедри біотехнології
Кандидат технічних наук, доцент

ГОРУПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Заступник завідувача. Старший викладач кафедри

ТАРАСЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Доктор сільськогосподарських наук, професор

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Кандидат медичних наук, доцент

ВІТРЯК ОКСАНА ПАВЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

ГЛУШКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ГЛИБІН ВІТАЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент

КАРПЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент

КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат медичних наук, доцент

КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

РЕШЕТНЯК ЛЮДМИЛА РАСУЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

ЯСТРЕМСЬКА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ДРАЖНІКОВА АННА ВІКТОРІВНА
Асистент

ЛАЗАРЄВ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ
Асистент

ПОШТАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА
Асистент

ЯБЛОНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
Асистент

Навчально-допоміжний склад кафедри:

ІГУМЕНЦЕВА ОЛЕНА БОРИСІВНА – завідувач лабораторією “Біобезпеки”

Контакти кафедри Біотехнології

Завідувач

Барановський Михайло Миколайович

406-78-87

5.709а

Заступник завідувача

Горупа Василь Васильович

406-78-48

5.709

Завідувачі лабораторій

Ігуменцева Олена Борисівна

406-68-55

5.717

Вчений секретар / діловод

Яблонська Катерина Миколаївна

406-78-87

5.709а

Відповідальні:

Робота у вченій раді ФЕБІТ

Гаркава Катерина Григорівна
Барановський Михайло Миколайович
Косоголова Людмила Олексіївна

406-78-87

5.709а

За СМЯ

Косоголова Людмила Олексіївна

406-78-48

5.709

За навчально-методичну роботу

Васильченко Ольга Анатоліївна

406-78-48

5.709

За англомовний проект

За розробку та оформлення НП та РНП

Ястремська Лариса Сергіївна

406-78-48

5.709

За наукову роботу

Карпенко Валерій Іванович

406-78-48

5.709

За навчально-виховну роботу

Горупа Василь Васильович

406-78-48

5.709

За профорієнтаційну роботу

За міжнародну співпрацю

Барановський Михайло Миколайович

406-78-87

5.709а

За ДЕК

Косоголова Людмила Олексіївна

406-78-87

5.709а

Головний редактор журналу

Секретар ДЕК

Поштаренко Анна Віталіївна

406-78-48

5.701а

Секретар держіспитів

За практики та працевлаштування

За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та промисловими підприємствами України

Решетняк Людмила Расулівна

406-78-48

5.709

За організацію розробки ККР та проведення РК

Ковальов Олександр Михайлович

406-78-48

5.701а

Нормоконтролер дипломних робіт ОКР «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

Лазарєв  Віктор Георгійович

406-78-48

5.709

Секретар журналу

Дражнікова Анна Вікторівна

406-78-87

5.709а

За організацію навчального процесу зі студентами-заочниками

406-68-56

5.614

Профорг кафедри

406-68-55

5.717

За архів

406-78-48

5.701а

За стан Інтернет-сторінки

406-68-55

5.717