Інформація про вчену раду факультету


Голова Вченої ради:

ЧУМАК Віталій Лукич – декан ФЕБІТ, доктор хімічних наук, професор


Вчений секретар:

ІЩЕНКО Наталія Федорівна –  доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, PhD  з економіки;

e-mail: natalkaI@ukr.net


Секретаріат Вченої ради:

3 корпус, кімната 3.416,

Зала засідань, 067-273-94-21.

Склад Вченої ради:

1.1. БАРАНОВСЬКИЙ Михайло Миколайович – професор кафедри біотехнології, доктор сільськогосподарських наук, професор;

1.2. БЄЛОУСОВА Наталія Володимирівна – професор кафедри землеустрою та кадастру, кандидат географічних наук, доцент;

1.3. БІЛОКОПИТОВ Юрій Васильович – професор кафедри хімії та хімічних технологій, доктор хімічних наук, професор;

1.4. БОСАК Юлія Сергіївна– завідувач навчальної лабораторії хімічних технологій;

1.5. ВЕЛИКОДСЬКИЙ Юрій Іванович – доцент кафедри аерокосмічної геодезії, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник;

1.6 ГОРУПА Василь Васильович – старший викладач кафедри біотехнології;

1.7. ГРОЗА Валентина Анатоліївна – заступник декана, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

1.8. КІЙЧЕНКО Владислав Юрійович – Голова студентської ради ФЕБІТ, студента групи ЗК -408;

1.9. КРАВЧУК Діана Миколаївна – заступник в.о. Голови студентської ради ФЕБІТ, студентка групи ФБ – 304;

1.10. КРАВЧУК Тетяна Володимирівна – заступник декана ФЕБІТ;

1.11 КОШЕВА Лариса Олександрівна – професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, доктор технічних наук, професор;

1.12 КУЗОВИК Вячеслав Данилович – завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, доктор технічних наук, професор;

1.13 КУСТОВСЬКА Антоніна Дмитрівна – завідувач кафедри хімії і хімічної технології, кандидат хімічних наук, доцент;

1.14. ЛЕДОВСЬКИХ Володимир Михайлович – професор кафедри хімії та хімічних технологій, доктор хімічних наук, професор;

1.15. МАТВЄЄВА Ірина Валеріївна –  заступник декана, доктор технічних наук, професор;

1.16. НОВАКОВСЬКА Ірина Олексіївна – завідувач кафедри аерокосмічної геодезії, доктор економічних наук, доцент, член – кореспондент НААН;

1.17. ПИВОВАРОВА Тамара Григорівна – голова профспілки співробітників ФЕБІТ, провідний фахівець кафедри екології;

1.18. РЕДВАНСЬКИЙ Євгеній Романович – капітан Творчого об’єднання студентів та аспірантів ФЕБІТ, студент групи ФБ – 402Б;

1.19. ТИХЕНКО Оксана Миколаївна – доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент;

1.20. ФІЛІМОНЮК Вікторія Миколаївна – заступник голови студентської ради ФЕБІТ, студентка групи ФБ – 205Б;

1.21. ФРОЛОВ Валерій Федорович – завідувач кафедри екології, доктор технічних наук, доцент;

1.22. ХАЛМУРАДОВ Батир Данатарович – завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки, кандидат медичних наук, професор;

1.23. ЧЕРНЯК Лариса Миколаївна – доцент кафедри екології, кандидат технічних наук, доцент;

1.24. ЧУБКО Лариса Сергіївна – доцент кафедри аерокосмічної геодезії, кандидат фізико-математичних наук, доцент.