Інформація про Вчену раду факультету


Голова Вченої ради:

МАТВЄЄВА Ірина Валерівна – декан ФЕБІТ, доктор технічних наук, професор


Вчений секретар:

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович –  доцент кафедри хімії і хімічної технології, кандидат технічних наук, доцент;

e-mail: troffi@ukr.net


Секретаріат Вченої ради:

3 корпус, кімната 3.416,

Зала засідань, 067-273-94-21.

Склад Вченої ради