Відкрита лекція

На кафедрі біотехнології ФЕБІТ 02.10.2019 р. пройшла відкрита лекція  докт.тех.наук, проф., зав.відділом біології екстремофільних мікроорганізмів  Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України – Таширева  Олександра Борисовича на тему: “Сучасні біотехнології фітобактеріальної ремедіації навколишнього середовища“.(фото 1)

Були присутні студенти 2-5 курсів ФЕБІТ

Були присутні викладачі, гості.

На лекції було розглянуто теоретична концепція термодинамічного прогнозування взаімодії мікроорганізмів з металами на основі якої у відділі розроблені принципово нові ефективні технології очищення промислових стоків та ремедіація довкілля від ксенобіотиків (синтетичних органічних сполук, токсичних металів та радіонуклеїдів).  Виділено “змішані мікробні угруповання” (ЗМУ) та розроблено технології на основі мікробного гранульованого биокатализатора (МБК). Мікробні препарати очищують стоки від металів у великому концентраційному діапазоні, – від 1,0 мкг/л, мг/л до 10000 мг/л. Виділені мікроорганізми не тільки ростуть в присутності токсичних металів (наприклад, хрому (VI), міді (II), і інш.), а й активно взаімодіють з ними. Взаємодію можливо регулювати. Наприклад, зрушити мікробний метаболізм у бік відновлення розчинної міді (II) до нерозчинної міді (I) в формі Cu2O. Біотермодінаміка дозволяє теоретично обгрунтувати і вибрати оптимальний метаболічний шлях взаємодії мікроорганізмів з металами.

Розроблені технології забезпечують не тільки ефективну очистку стічних вод від металів, але й отримання цінних продуктів, наприклад, концентрат металу та технічно чистої оборотної води. Технології пройшли дослідно-промислові та промислові випробування з позитивним результатом на Спецкомбінаті “Радон” (очищення рідких радіоактивних стічних вод) та заводі комунального машинобудування «Коммаш» (очищення металовмісних гальванічних стічних вод).

Теоретична концепція термодинамічного прогнозування взаімодії мікроорганізмів з металами

Аккумуляція Cu 2+ (та аналогами Mg 2+, Na+,Ca2+,MH4+ ) виділеними мікробними угрупованнями мікроорганізмів

Мікробній ріст мікроорганізмів та аккумуляція міді за ультрависокої концентрації Cu 2+  – до 1М/мл або 63540 мг/л 

Приклади використання концепції термодинамічного прогнозування взаімодії мікроорганізмів з важкими металами

Очищення стічної води від хрому (VI) у  концентрації 5000 мг/л до 0,0мг/л

Мікробне відновлення металів до нерозчинного стану та перспективне біоочищення стічної води

Приклади ефективного використання концепції термодинамічного прогнозування при взаімодії виділенних мікробних угрупувань  з радіонуклеїдами

Лабораторне випробування очищення стічної води від важких металів та радіонуклеїдів

Схема аккумулювання важких металів рослиною Nicotiana tabacum

Приклади комбінованної взаємодії мікроорганізмів з важкими металами, їх накопиченнями у мікроорганізмах або в рослинах та ремідіації стічної води