Переглянути

Основною  метою  СНТ  факультету  є  координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, їх наукового потенціалу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання та інтеграції  її  в науково-освітній простір.

Завдання:

•Пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи; •Формування мотивації до дослідницької роботи;

• Виховання творчого ставлення до своєї майбутньої професії через дослідницьку діяльність, підвищення якості професійної підготовки молодих науково-педагогічних кадрів;

•Розвиток інтересу до фундаментальних досліджень у межах основних напрямків факультету;

•Участь у проведенні внутрішніх студентських заходів різного рівня; •Створення та реалізація ефективної системи інформування студентів про події наукового життя всередині факультету та за його межами ;

•Участь у відборі та рекомендації найперспективніших студентів, що займаються науково-організаційною та дослідницькою роботою, для надання заохочень;

•Здійснення співробітництва з СНТ інших вузів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи студентів з метою впровадження передових форм і методів у свою роботу;

•Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва за напрямами діяльності факультету в галузі науки;

• Висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації, Інтернет; популяризація наукових досягнень молоді, з метою підняття престижу молодіжної науки.