Профілюючі навчальні дисципліни

 1. Геодезія
 2. Землекористування
 3. Землеустрій та моніторинг земель АТ
 4. Землеустрій
 5. Картографія
 6. Економіка землекористування
 7. Землевпорядне проектування
 8. Кадастр населених пунктів
 9. Оцінка земель
 10. Планування територій і містобудудування
 11. Фінансово-економічна діяльність
 12. Державний земельний кадастр
 13. ГІС в кадастрових системах
 14. ГІС в регулюванні містобудівел. Діяльності
 15. Державна експертиза землевпорядних рішень
 16. Державне управління в галузі земельних відносин
 17. Законодавче забезпеч. землевпорядних та геодез. Робіт
 18. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
 19. Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості
 20. Управління земельними ресурсами
 21. Моніторинг та охорона земель
 22. Організація та управління виробництв

Після отримання диплому фахівця за освітньо-професійною програмою “Землеустрій та кадастр” наші випускники зможуть:

Визначати:

 • Форми та розміри земельних ділянок;
 • Грошову, нормативну та економічну оцінку земель.

Організовувати:

 • Проведення польових і камеральних геодезичних робіт при веденні кадастру землі та нерухомості та обмірі об’єктів нерухомості, визначення геометричних параметрів конструкцій та споруд;
 • Якісний облік земель по типах ґрунтів, їх механічному складу, по забезпеченості поживними речовинами, еродованості, меліоративному стану тощо;
 • Продаж земельних ділянок та іншої нерухомості.

Управляти:

 • Раціональним використанням земельних ресурсів;
 • Виробництвом, якістю продукції.

Розробляти:

 • Проектні рішення із землеустрою;
 • Топографічні та кадастрові карти і плани;
 • Геоінформаційні системи різноманітного призначення.

Контролювати:

 • Інвентаризацію земель;
 • Роботи із землеустрою, топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень

Оцінювати: економічну ефективність проектів землеустрою

Працювати в провідних підприємствах галузі, серед яких територіальні органи земельних ресурсів; землевпорядні та геодезичні підприємства; містобудівні проектні, будівельні та водогосподарські організації; державні інспекторські служби з охорони та використання земель, підприємства, що розробляють та впроваджують геоінформаційні системи на посадах:

 • Інженера, провідного інженера;
 • Землевпорядника;
 • Фахівця з ГІС-технологій;
 • Геодезиста;
 • Картографа;
 • Оцінювача;
 • Проектувальника.