Склад Ради роботодавців

Відповідно до «Положення про Раду роботодавців Національного авіаційного університету» від 29.04.2021 № 246/од та Наказу ректора від 02.12.2021 № 643/од та з метою забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій створено Раду роботодавців.