Рада роботодавців ФЕБІТ

Відповідно до «Положення про Раду роботодавців Національного авіаційного університету» від 29.04.2021 № 246/од та Наказу ректора від 02.12.2021 № 643/од та з метою забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій створено Раду роботодавців.

План роботи Ради роботодавців

Протоколи засідань Ради роботодавців

Анкетування стейкхолдерів ФЕБІТ

З метою дослідження якості підготовки фахівців та перспектив її удосконалення на
факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій (ФЕБІТ) було проведено
анкетування стейкхолдерів. Участь в опитуванні взяли представники провідних установ та
підприємств України, де працюють випускники ФЕБІТ.
Зокрема це представники:

 • Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, ТОВ «Інтермедика-
  Україна», КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», ДП
  «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», де працюють випускники кафедри біокібернетики та
  аерокосмічної медицини;
 • Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного, де працюють випускники
  кафедри біотехнології;
 • Центру аерокосмічних досліджень Землі, де працюють випускники кафедри
  екології;
 • Державного агентства резерву України «Український державний науково-
  дослідний інститут «Ресурс», Інституту газу НАН України, де працюють випускники
  кафедри хімії і хімічної технології.
  За результатами анкетування встановлено, що роботодавців в цілому задовольняє
  рівень професійної підготовки випускників ФЕБІТ.