Теми дипломних робіт кафедри аерокосмічної геодезії

 1. Використання супутникових даних для моніторингу водних ресурсів Одеської області
 2. Моніторинг якості передачі диференціальних поправок з ntrip-кастора Головної Астрономічної обсерваторії України
 3. Інформаційна система наземного обслуговування та управління аеропорту
 4. Космічний моніторинг забудови території міста Києва
 5. Застосування геоінформаційних технологій для картографування геофізичних полів земних ландшафтів
 6. Особливості застосування безпілотних апаратів для здійснення картографування урбанізованого ландшафту
 7. Глобальні гравітаційні аномалії динамічної фігури Землі
 8. Застосування аерокосмічних методів для моніторингу стану лісів Закарпаття
 9. Аналіз методів побудови ЦМР засобами геоінформаційних систем
 10. Просторово-часовий аналіз демографічного стану на території України
 11. Аналіз можливостей безпілотних літальних апаратів для задач топографічної розвідки території
 12. Використання космічної спектрофотометрії для визначення фізико-хімічних параметрів ґрунтів
 13. Геоінформаційний аналіз попиту абітурієнтів на спеціальність «Геодезія та землеустрій» в Україні
 14. Використання геоінформаційних технологій для управління транспортним рухом міста
 15. Геоінформаційна система зміни лісопаркових територій міста Києва
 16. Особливості аерокосмічного знімання та дешифрування земних ландшафтів
 17. Використання геоінформаційних технологій у демографічних дослідженнях
 18. Космічний моніторинг ландшафтів засобами геоінформаційних систем
 19. Використання аерокосмічних методів для аналізу просторово-часових змін територій схильних до зсувних процесів
 20. Використання супутників для створення геоінформаційної системи нічного освітлення території України
 21. Геопросторовий аналіз руху земної кори на території України за даними радарних спостережень
 22. Вплив земної атмосфери на динаміку геодезичних супутників
 23. Використання аерокосмічних методів для оптимізації автотранспортних потоків
 24. Просторовий аналіз фотометричних аномалій на поверхні Місяця
 25. Геоінформаційна система місячних кратерів
 26. Геоінформаційна система вертикальних деформацій рельєфу міста Дніпро
 27. Використання геоінформаційних технологій  у задачах логістики
 28. Оцінювання зміни клімату в Україні на основі даних супутникових та наземних спостережень
 29. Побудова цифрової моделі рельєфу поверхні за даними аерокосмічного фотометричного знімання
 30. Особливості геоінформаційного аналізу екологічного стану аеропортів
 31. Використання геоінформаційних технологій для моделювання властивостей торфових родовищ
 32. Застосування геоінформаційних технологій в задачах геоекологічної оцінки забудованих територій
 33. Геоінформаційна система для забезпечення управління об’єктами транспортної галузі
 34. Застосування геоінформаційних технологій для моделювання процесу підтоплення
 35. Використання аерокосмічних методів для екологічного моніторингу водосховищ Дніпровського каскаду
 36. Використання геоінформаційних технологій для складання карт на основі топографо-геодезичного забезпечення
 37. Застосування безпілотних літальних апаратів для задач топографічної зйомки
 38. Геоінформаційна система управління дорожнім рухом міста