Результати співпраці з стейкхолдерами

Дата Захід Результати для ОПП
27 січня 2020 Оновлення матеріально-технічної бази сертифікованої лабораторії Альтернативних моторних палив Національного авіаційного університету Оновлення матеріально-технічної бази для підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»
28 січня 2020 Поєднання освіти, науки і виробництва У ході зустрічі було розглянуто питання підготовки фахівців в сфері хімічних технологій і інженерії, які б відповідали сучасним потребам підприємств з урахуванням пріоритетів їх розвитку. У результаті обговорення стейкхолдери рекомендували збільшити обсяг вивчення дисциплін, направлених на розуміння предметної області та професійної діяльності. Також було відмічено,  що потрібно більше приділити уваги вивченню дисциплін, спрямованих на здобуття фахових компетентностей, розуміння концепцій і принципів природничих наук.
31 січня 2020 Аналіз освітньо-професійних програм першого та другого рівня вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів», та освітньо-наукової програми (доктор філософії) “Хімічні технології та інженерія”: обмін досвідом У ході обговорення були розглянуті навчальні плани та ОПП за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія та визначено можливість навчання, стажування учасників освітнього процесу за академічною мобільністю відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Відповідно до побажання стейкхолдера було скореговано мету освітньо-професійної програми другого магістерського рівня вищої освіти ОПП «Хімічні технології альтернативни хенергоресурсів». Рекомендовано скорегувати назву дисципліни  «Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів » на «Організація стартапів».
04 лютого 2020 Воднева енергетика Спільна делегація ФЕБІТ і Українського Центру хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів взяла участь у роботі чергової розширеної технічної наради уМіністерстві енергетики та захисту довкілля України під головуванням заступника міністраРябчина Олексія Михайловича. Під час наради визначено три основні напрями, за якими повинні вестися роботи у сфері екологічно чистої енергії: це зниження витрат за допомогою технологічних інновацій; створення комплексної системи безпеки в області водневої енергетики і сприяння широкому застосуванню водню.
12 лютого 2020 Робота із стейкхолдерами Домовлено про спільну участь у роботі Авіаконгресу 2020; – спільна з ФЕБІТ, Асоціацією хіммотологів і Центром хіммотології та сертифікації робота щодо організації практичних заходів, тренінгів, семінарів;  інші перспективні питання. Також було проведено робочу зустріч декана з модераторами проектів і керівниками конструкторських студентських бюро щодо удосконалення науково-освітнього процесу спільно з ІНТЛ. У рамках зустрічі було обговорено перспективи співробітництва ФЕБІТ із закордонними університетами та залученням позабюджетного фінансування за конкурсними програмами, оголошеними МОН України на 2020 рік. 
21 лютого Зустріч з стейкхолдерами. Аналіз освітньо-професійних програм першого та другого рівня вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» та освітньо-наукової програми (доктор філософії) “Хімічні технології та інженерія” У ході обговорення були розглянуті навчальний план та ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів». Побажання стейкхолдера: під час вивчення дисципліни «Організація стартапів» обов’язково розглянути вітчизняні та закордонні стартапи щодо використання сучасних водневих технологій на транспорті. В дисципліні «Синтез альтернативних моторних палив» хоч однією лекцією розглянути сучасні методі отримання водневих моторних палив.

Пропозиції стейкхолдерів

ОПП та ОНП спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія», 2022 р.

СтейкхолдерПропозиціяПримітка
УкрНДІ «Ресурс»Надання базових знань з питань мікробіологічного ураження традиційних та альтернативних моторних паливВраховано
Андрій Гурський, Анна Сенько, 404ХПОзнайомлення в навчальних дисциплінах з проблемами використання водневого палива в авіаційній галузіВраховано
ІБОНХ ім В.П. Кухаря  НАН УкраїниВиконання кваліфікаційних дипломних робіт із залученням науково-технічного потенціалу  ІБОНХ ім В.П. Кухаря  НАН України.
Рекомендація  щодо розширення основного фокусу освітньо-наукової програми ОНП-2023 р. із врахуванням потреб і специфіки біохімічного, нафтохімічного спрямування хіміко-технологічної галузі.
Враховано
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»Ознайомлення здобувачів з особливостями впровадження альтернативних моторних палив в цивільній авіаціїВраховано
Костянтин Сімейко, Інститут газу НАН УкраїниПродовжити практику науково-технічного стажування здобувачів вищої освіти та співробітників кафедри на базі Інституту Газу НАН України. Збільшення аспірантів кафедри з числа її випускниківПрийнято до уваги
Анастасія Шипілова
Розширити перелік дисциплін вільного вибору з фахового каталогуВраховано

Результати співпраці з стейкхолдерами ОНП «Хімічні технології та інженерія», 2022-2023 р.

У 2022 р. ОНП «Хімічні технології та інженерія» була переглянута, спираючись на зауваження і побажання стейкхолдерів. Під час коригування ОНП враховуються зауваження і побажання здобувачів вищої освіти, які вже навчаються за цією ОНП http://surl.li/fjvrq , що відображено у відповідних протоколах та в самих ОНП. У редакції ОНП 2023р. http://surl.li/fkaip, що введена в дію наказом ректора НАУ № 069/од від 23.02.2023р. враховані  пропозиції від стейкхолдерів:

  • удосконалено перелік дисциплін вільного вибору з фахового каталогу http://surl.li/foyem , (аспірантка Шипілова А.Ю.),
  • скоригована ціль ОНП (розширення основного спектру врахування потреб і специфіки біохімічного, нафтохімічного спрямування хіміко-технологічної галузі, пропозиція ІБОНХ ім В.П. Кухаря НАН України http://surl.li/foyem , http://surl.li/foycy ) та ПР07, ПР11, СК9, СК10, ОК1.3.2 «Новітні  інноваційні технології раціонального використання хімічної і нафтохімічної продукції», ОК1.3.5 «Методологія ідентифікації хімічних змін в хімічній і нафтохімічній продукції».

Інтереси здобувачів вищої освіти щодо цілей та програмних результатів навчання були враховані за результатами аналізу їх анкетування 2021-2022 р. http://surl.li/foyfr ; 2023 р. – http://surl.li/fjnen ; 2021 р. – http://surl.li/fjnex