Індивідуальна освітня траекторія здобувача

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору

2023 – 2024 н.р.:

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Магістрат):

 Назваф/нфр/фСеместр
Наукові інноваційні проекти в хімічній технології та інженеріїфр1
Обґрунтування проектів виробництва та впровадження палив та вуглецевих матеріалівфа1
Мікробіологічне ураження моторних палив та паливних системфа1
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфр1
Синтез та технології виробництва поверхнево-активних речовинфа1
Хімія біогенних елементівфа1
Методи дистанційного пошуку корисних копалиннфр1
Основи геоінформатикинфа1
Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній промисловостіфр2
Технології очищення природних водфа2
Очисні споруди підприємств нафтохімічної промисловостіфа2
Ракетні паливафр2
Палива для реактивних та поршневих двигунівфа2
Трибологіяфа2
Екологістика і методи знешкодження відходівфа2
Каталітичні методи виробництва та переробки паливно-мастильних матеріалівфа2
Відновлення якості палив і оливфр2

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (Магістрат):

Назваф/нфр/аСеместр
Екологістика та утилізація експлуатаційних матеріалів в галузіфр1
Відновлення якості палив і оливфа1
Каталітичні методи виробництва та переробки паливно-мастильних матеріалівфа1
Присадки у виробництві сучасних паливфр1
Хімічна модифікація палив і мастилфа1
Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній промисловостіфа1
Транспортна екологіянфр1
Авіаційна екологіянфа1
Організація стартапів в хімічній галузіфр2
Перспективні методи очистки рідинфа2
Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсівфа2
Перспективні джерела енергії для транспортних засобівфр2
Синтез неорганічних речовинфа2
Корозія матеріалівфа2
Інфраструктура забезпечення традиційними і альтернативними паливно-мастильними матеріаламифр2
Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних системфа2
Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалівфа2

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Основи синтезу неорганічних сполук3фр
3.1Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв3фа
3.2Альтернативні  палива та джерела енергіїї3фр
3.2Альтернативна енергетика в контексті сталого розвитку3фа
3.3Біокорозія та біодеградація палив3нфр
3.3Біотехнології у виробництві палив3нфа
3.4Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту4фр
3.4Комп’ютерні технології в хімічному експерименті4фа
3.5Аналіз нафтопродуктів4фр
3.5Авіаційні паливно-мастильні матеріали4фа
3.6Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку  моторних палив5фр
3.6Альтернативні джерела енергії в авіатранспортній промисловості5фа
3.7Хімічна модифікація палив і мастил5фр
3.7Присадки у виробництві сучасних палив5фа
3.8Хімічні забруднення довкілля5нфр
3.8Екологія5нфа
3.9Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали6фр
3.9Обладнання виробництв переробки нафти та газу6фа
3.10Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація6фр
3.10Контроль якості паливно-мастильних матеріалів6фа
3.11Хімія мастильних матеріалів7фр
3.11Технології виробництва змащувальних матеріалів та спеціальних рідин7фа
3.12Космічна біологія, біотехнологія та медицина7нфр
3.12Екотрофологія – основи екології харчування7нфа
3.13Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів7фр
3.13Аналіз біогенних елементів7фа
3.14Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем8фр
3.14Інженерні розрахунки властивостей нафти та сумішей вуглеводнів8фа
3.15Корозія матеріалів8фр
3.15Захист металів в нафтопереробній промисловості8фа

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Застосування традиційних і альтернативних палив у транспортних засобах3фр
3.1Альтернативні ракетні палива3фа
3.2Технологія виробництва та використання моторних палив з нафтової сировини3фр
3.2Обладнання виробництв нафти і газу3фа
3.3Біотехнологія та біоенергетика3нфр
3.3Біотехнології біологічно-активних добавок3нфа
3.4Екологічна хімія4фр
3.4Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту4фа
3.5Хімічна модифікація палив і мастил4фр
3.5Присадки у виробництві сучасних палив4фа
3.6Технологія виробництва та використання газоподібних палив5фр
3.6Контроль якості паливно-мастильних матеріалів5фа
3.7Основи водневої енергетики5фр
3.7Основи трибохімічних процесів5фа
3.8Системи прийняття рішень5нфр
3.8Основи схемотехніки5нфа
3.9Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив6фр
3.9Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних систем6фа
3.10Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація6фр
3.10Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировини6фа
3.11Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів7фр
3.11Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів7фа
3.12Технологічне обладнання паливо-заправних комплексів7фр
3.12Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів7фа
3.13Менеджмент безпеки здоров’я та праці в хімічній галузі7нфр
3.13Моніторінг надзвичайних ситуацій7нфа
3.14Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив8фр
3.14Корозія матеріалів8фа
3.15Обгрунтування проєктів виробництва та упровадження альтернативних енергоресурсів8фр
3.15Хімія мастильних матеріалів8фа

Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів

 (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Екологічна хімія3фр
3.1Альтернативна енергетика в контексті сталого розвитку3фа
3.2Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту3фР
3.2Комп’ютерні технології в хімічному експерименті3фа
3.3Цивільний захист3нфР
3.3Безпека життєдіяльності4нфа
3.4Синтез і властивості сорбентів медичного призначення4фР
3.4Адсорбенти в хімічній технології4фа
3.5 Хімія біогенних елементів4фр
3.5Сировинна база виробництва лікарських речовин4фа

2022 – 2023 н.р.:

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Застосування традиційних і альтернативних палив у транспортних засобах3фр
3.1Альтернативні ракетні палива3фа
3.2Технологія виробництва та використання моторних палив з нафтової сировини3фр
3.2Обладнання виробництв нафти і газу3фа
3.3Біотехнологія та біоенергетика3нфр
3.3Біотехнології біологічно-активних добавок3нфа
3.4Екологічна хімія4фр
3.4Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту4фа
3.5Хімічна модифікація палив і мастил4фр
3.5Присадки у виробництві сучасних палив4фа
3.6Технологія виробництва та використання газоподібних палив5фр
3.6Контроль якості паливно-мастильних матеріалів5фа
3.7Основи водневої енергетики5фр
3.7Основи трибохімічних процесів5фа
3.8Системи прийняття рішень5нфр
3.8Основи схемотехніки5нфа
3.9Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив6фр
3.9Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних систем6фа
3.10Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація6фр
3.10Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировини6фа
3.11Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів7фр
3.11Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів7фа
3.12Технологічне обладнання паливо-заправних комплексів7фр
3.12Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів7фа
3.13Менеджмент безпеки здоров’я та праці в хімічній галузі7нфр
3.13Моніторінг надзвичайних ситуацій7нфа
3.14Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив8фр
3.14Корозія матеріалів8фа
3.15Обгрунтування проєктів виробництва та упровадження альтернативних енергоресурсів8фр
3.15Хімія мастильних матеріалів8фа

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Основи синтезу неорганічних сполук3фр
3.1Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв3фа
3.2Альтернативні  палива та джерела енергіїї3фр
3.2Альтернативна енергетика в контексті сталого розвитку3фа
3.3Біокорозія та біодеградація палив3нфр
3.3Біотехнології у виробництві палив3нфа
3.4Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту4фр
3.4Комп’ютерні технології в хімічному експерименті4фа
3.5Аналіз нафтопродуктів4фр
3.5Авіаційні паливно-мастильні матеріали4фа
3.6Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку  моторних палив5фр
3.6Альтернативні джерела енергії в авіатранспортній промисловості5фа
3.7Хімічна модифікація палив і мастил5фр
3.7Присадки у виробництві сучасних палив5фа
3.8Хімічні забруднення довкілля5нфр
3.8Екологія5нфа
3.9Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація6фр
3.9Контроль якості паливно-мастильних матеріалів6фа
3.10Обладнання виробництв переробки нафти та газу6фр
3.10Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали6фа
3.11Хімія мастильних матеріалів7фр
3.11Технології виробництва змащувальних матеріалів та спеціальних рідин7фа
3.12Космічна біологія, біотехнологія та медицина7нфр
3.12Екотрофологія – основи екології харчування7нфа
3.13Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів7фр
3.13Аналіз біогенних елементів7фа
3.14Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем8фр
3.14Інженерні розрахунки властивостей нафти та сумішей вуглеводнів8фа
3.15Корозія матеріалів8фр
3.15Захист металів в нафтопереробній промисловості8фа

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Магістр):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Ракетні паливафр11
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфр11
Палива для реактивних та поршневих двигунівфа11
Синтез та застосування поверхнево-активних речовинфа11
Методи дистанційного пошуку корисних копалиннфр11
Основи геоінформатикинфа11
Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній промисловостіфр12
Наукові іноваційні проекти в хімічній технології та інженеріїфр12
Відновлення якості палив і оливфр12
Технології очищення природних газів від сірковмісних сполукфа12
Обґрунтування проектів виробництва та впровадження палив та вуглецевих матеріалівфа12
Рециклінг і утилізація паливно-мастильних матеріалівфа12

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (Магістр):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Перспективні джерела енергії для транспортних засобівфр11
Інфраструктура забезпечення традиційними і альтернативними паливно-мастильними матеріаламифр11
Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних системфа11
Ракетні паливафа11
Транспортна екологіянфр11
Забезпечення якості лабораторних дослідженьнфа11
Організація стартапів в хімічній галузіфр12
Екологістика та утилізація експлуатаційних матеріалів в галузіфр12
Присадки у виробництві сучасних паливфр12
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфа12
Наукові іноваційні проекти в хімічній технології та інженеріїфа12
Відновлення якості палив і оливфа12

2021 – 2022 н.р.:

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів, (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Застосування традиційних і альтернативних палив у транспортних засобах3фр
3.1Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту3фа
3.2Технологія виробництва та використання моторних палив з нафтової сировини3фр
3.2Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних систем3фа
3.3Біотехнологія та біоенергетика3нфр
3.3Біотехнології біологічно-активних добавок3нфа
3.4Екологічна хімія4фр
3.4Контроль якості паливно-мастильних матеріалів4фа
3.5Хімічна модифікація палив і мастил4фр
3.5Альтернативні джерела енергії в контексті сталого розвитку4фа
3.6Технологія виробництва та використання газоподібних палив5фр
3.6Обладнання виробництв нафти і газу5фа
3.7Основи водневої енергетики5фр
3.7Альтернативні ракетні палива5фа
3.8Системи прийняття рішень5нфр
3.8Основи схемотехніки5нфа
3.9Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив6фр
3.9Присадки у виробництві сучасних палив6фа
2.2.6Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировини7фр
2.2.6Комп’ютерні технології в хімічному експерименті7 фа
2.2.7Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів7фр
2.2.7Основи хіммотології7фа
2.2.8Обгрунтування проєктів виробництва та упровадження альтернативних енергоресурсів7фр
2.2.8Інженерні розрахунки властивостей нафти та сумішей вуглеводнів. фа
2.2.9Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів7фр
2.2.9Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем7фа
2.2.10Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив8фр
2.2.10Корозія матеріалів8фа
2.2.11Основи трибохімічних процесів8фр
2.2.11Контроль якості паливно-мастильних матеріалів8фа
2.2.12Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали8фр
2.2.12Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів8фа

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Бакалаврат):

№ в планіНазваСеместрф/нфр/а
3.1Основи синтезу неорганічних сполук3фр
3.1Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв3фа
3.2Альтернативні  палива та джерела енергіїї3фр
3.2Альтернативна енергетика в контексті сталого розвитку3фа
3.3Біокорозія та біодеградація палив3нфр
3.3Біотехнології у виробництві палив3нфа
3.4Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту4фр
3.4Комп’ютерні технології в хімічному експерименті4фа
3.5Аналіз нафтопродуктів4фр
3.5Авіаційні паливно-мастильні матеріали4фа
3.6Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку  моторних палив5фр
3.6Альтернативні джерела енергії а авіатранспортній промисловості5фа
3.7Хімічна модифікація палив і мастил5фр
3.7Присадки у виробництві сучасних палив5фа
3.8Хімічні забруднення довкілля5нфр
3.8Екологія5нфа
3.9Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація6фр
3.9Контроль якості паливно-мастильних матеріалів6фа
3.10Обладнання виробництв переробки нафти та газу6фр
3.10Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали6фа
2.2.6Корозія матеріалів7фр
2.2.6Захист металів в нафтопереробній промисловості7фа
2.2.7Технологія глибокої переробки нафти7фр
2.2.7Вторинна переробка нафти7фа
2.2.8Хімія мастильних матеріалів7фр
2.2.8Технології виробництва змащувальних матеріалів та спеціальних рідин7фа
2.2.9Транспортування нафти та продуктів її переробки*7фр
2.2.9Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку  моторних палив5фа
2.2.10Газохімія*8фр
2.2.10Технологія виробництва та використання газоподібних палив8фа
2.2.11Обладнання виробництв переробки нафти та газу*8фр
2.2.11Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів8фа
2.2.12Технологія виробництва мастильних матеріалів*8фр
2.2.12Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем8фа

* – дисципліни, альтернативні військовій підготовці

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (Магістратура):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Палива для реактивних та поршневих двигунівфа11
Ракетні паливафр11
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфр11
Синтез та застосування поверхнево-активних речовинфа11
Методи дистанційного пошуку корисних копаливнфр11
Основи геоінформатикинфа11
Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній галузіфр12
Наукові інноваційні проекти в хімічній технології та інженеріїфр12
Відновлення якості палив і оливфр12
Технології очищення природних газів від сірковмісних сполукфа12
Обгрунтування проєктів виробництва та впровадження палив і вуглецевих матеріалівфа12
Рециклінг і утилізація паливно-мастильних матеріалівфа12

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (Магістратура):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Перспективні джерела енергії для транспортних засобівфр11
Інфраструктура забезпечення традиційними і альтернативними паливно-мастильними матеріаламифр11
Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних системфа11
Ракетні паливафа11
Транспортна екологіянфа11
Методи дистанційного пошуку корисних копалиннфр11
Організація стартапів в хімічній галузіфр12
Екологістика та утилізація експлуатаційних матеріалів в галузіфр12
Присадки у виробництві сучасних паливфр12
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфа12
Наукові інноваційні проекти в галузіфа12
Відновлення якості палив і оливфа1

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного фахового вибору здобувачів вищої освіти для ОС Доктор філософії

4 сем. (2021 року вступу) за № РДФ – 3 – 161 / 21 Спеціальність 161: Хімічні технології та інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра хімії і хімічної технології (55)
 РекомендованаАльтернативна
№ в планіНазва навчальної дисципліниНазва навчальної дисципліни
2.1.1Композиційні вуглеводневі матеріалиМікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних систем
2.1.2Сучасні технології модифікації палив і пально-мастильних матеріалівТехнічне регулювання, стандартизація та сертифікація
2.1.3Методи оптимізації триботехнічних властивостей палив та оливТехнологічне обладнання паливо-заправних комплексів

2020 – 2021 н.р.:

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного загальноуніверситетського вибору здобувачів вищої освіти для ОС Доктор філософії

Дисципліни вільного вибору освітньо-професійної програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 102 «хімія» галузь знань 10 «природничі науки»