Індивідуальна освітня траекторія студента

2021 – 2022 н.р.:

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів^

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Застосування традиційних і альтернативних палив у транспортних засобахфр23
Технологія виробництва та використання моторних палив з нафтової сировинифр23
Комп’ютерна обробка результатів хімічного експериментуфа23
Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних системфа23
Біотехнологія та біоенергетиканфр23
Біотехнології біологічно-активних добавокнфа23
Екологічна хіміяфр24
Альтернативні джерела енергії в контексті сталого розвиткуфр24
Контроль якості паливно-мастильних матеріалівфа24
Хімічна модифікація палив і мастилфа24
Основи водневої енергетикифр35
Технологія виробництва та використання газоподібних паливфр35
Обладнання виробництв нафти і газуфа35
Альтернативні ракетні паливафа35
Системи прийняття рішеньнфр35
Основи схемотехнікинфа35
Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних паливфр36
Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировинифр36
Присадки у виробництві сучасних паливфа36
Основи трибохімічних процесівфа36

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів:

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Палива для реактивних та поршневих двигунівфа11
Хімія мастильних матеріалівфа32
Біокорозія та біодеградація паливнфр32
Біотехнології у виробництві паливнфа32
Основи синтезу неорганічних сполукфр23
Основи пошуку та добування природних енергоносіївфа23
Альтернативні палива та джерела енергіїїфр23
Комп’ютерна обробка результатів хімічного експериментуфр24
Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіївфа24
Аналіз нафтопродуктівфр24
Аналіз біогенних елементівфа24
Основи хроматографічного аналізу традиційних і альтернативних паливфа35
Технології виробництва змащувальних матеріалів та спеціальних рідинфа35
Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку альтернативних моторних паливфр35
Хімічна модифікація палив і мастилфр35
Хімічні забруднення довкіллянфр35
Екологіянфа35
Технічне регулювання, стандартизація та сертифікаціяфр36
Токсичність паливно-мастильних матеріалівфа36
Обладнання виробництв переробки нафти та газунфр36
Використання альтернативних палив у теплових двигунахнфа36

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (маг):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Палива для реактивних та поршневих двигунівфа11
Ракетні паливафр11
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфр11
Синтез та застосування поверхнево-активних речовинфа11
Методи дистанційного пошуку корисних копаливнфр11
Основи геоінформатикинфа11
Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній галузіфр12
Наукові інноваційні проекти в хімічній технології та інженеріїфр12
Відновлення якості палив і оливфр12
Технології очищення природних газів від сірковмісних сполукфа12
Обгрунтування проєктів виробництва та впровадження палив і вуглецевих матеріалівфа12
Рециклінг і утилізація паливно-мастильних матеріалівфа12

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (маг):

НАЗВАФАХОВА / НЕФАХОВАРЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНАНА КУРСНА СЕМЕСТР
Перспективні джерела енергії для транспортних засобівфр11
Інфраструктура забезпечення традиційними і альтернативними паливно-мастильними матеріаламифр11
Мікробіологічне ураження альтернативних моторних палив та паливних системфа11
Ракетні паливафа11
Транспортна екологіянфа11
Методи дистанційного пошуку корисних копалиннфр11
Організація стартапів в хімічній галузіфр12
Екологістика та утилізація експлуатаційних матеріалів в галузіфр12
Присадки у виробництві сучасних паливфр12
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіяхфа12
Наукові інноваційні проекти в галузіфа12
Відновлення якості палив і оливфа1

2020 – 2021 н.р.: