Міжнародна співпраця кафедри

Угоди про співпрацю

Міжнародна співпраця кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, гармонізаціяосвітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки,  освіти за кордоном.

Для налагодження міжнародного співробітництва кафедра продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у галузі хімічної технології та інженерії.

Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру з Rzeszów рolitechnica (Жешувською політехнікою), Білоруським національним технічним університетом, Технічним університетом м. Кошице (Словенія), Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса, Технічним університетом м. Екскішехір (Туреччина), Жилінським університетом, університетом Марії Кюрі-Складовської (Польща).

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри ХіХТ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

 активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри ХіХТ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.