Навчально-методичні видання співробітників кафедри

Підручники та навчальні посібники спіробітників кафедри

Методичні видання кафедри хімії і хімічної технології за 2017 – 2023 роки

 1. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів: навчальний посібник уклад. : І.Л. Трофімов, Спаська О.А. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2023. – 140 с.
 2. Контроль та управління якістюпродукції в галузі: навч. посібник / В.В. Єфименко, В.П. Олександренко, В.В. Кротенко. – К.: НАУ, 2023. – 172 с.
 3. Максимюк М.Р. Моделювання технологічних процесів у нафтогазовій галузі: практикум / М. Р. Максимюк, М.П. Кравчук, Т.В. Кравчук. – К.: НАУ, 2023. – 44 с.
 4. Максимюк М.Р. Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіях: лабораторний практикум / М.Р. Максимюк, В. Л. Чумак, Т.В.
 5. Кравчук, Ю.С. Босак. – К.: НАУ, 2023. – 32 с.Газохімія. Окислювальні  перетворення газоподібних вуглеводні: парктикум / уклад.: А.Д. Кустовська, С.В. Пимаченко, С.В. Левченко, Т.Ю. Ясакова – К.: НАУ, 2022. – 54с.
 6. Газохімія. Термічні та термокаталітичні перетворення нижчих парафінових вуглеводнів: парктикум / уклад.: А.Д. Кустовська, С.В. Пимаченко, В.М. Руденко, С.В. Левченко, Т.Ю. Ясакова – К.: НАУ, ч.2, 2022. – 64с.
 7. Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини. Біопалива: лабораторний парктикум / уклад.: А.Д. Кустовська, С.В. Пимаченко, В.М. Руденко, С.В. Левченко, Т.Ю. Ясакова – К.: НАУ, ч.1, 2022. – 54с.
 8. Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв: лабораторний практикум / уклад.: І.Л. Трофімов, Ю.С. Босак – К.: НАУ, 2022. – 40с.
 9. Контроль та керування хіміко-технологічними процесами виробництва альтернативних палив / уклад.: І.Л. Трофімов, Т.В. Кравчук, З.В. Грушак – К.: НАУ, 2022. – 64с.
 10. Поверхневі явища та дисперсні системи: лабораторний практикум / уклад.: С.В.Іванов, М.Р. Максимюк, В.Л. Чумак, О.І. Косенко, А.Д. Кустовська – К.: НАУ, 2021. – 64с.
 11. Фізична хімія: лабораторний практикум / уклад.: О. І. Косенко, С. В. Іванов, М. Р. Максимюк, В. В. Єфименко, Н. В. Столярова, В. Л. Чумак. – К.:НАУ, 2021. – 76 с.
 12. Обчислювальна математика в хімічній технології: лабораторний практикум /уклад.: В. Л. Чумак, Т. В. Кравчук, М.Р. Максимюк – К. : НАУ, 2021. – 52  с.
 13. Газохімія. Первинна переробка газу: практикум / уклад.: А.Д Кустовська, В.Л. Чумак, М.Р. Максимюк, О. І. Косенко, О.С. Тітова.– К.:НАУ, 2021. – 72 с.
 14. Технологія первинної та глибокої переробки нафти. Частина 1. Технологія первинної переробки нафти: лабораторний практикум / уклад.: О.С. Тітова, М.Р. Максимюк, З.В. Грушак – К.: НАУ, 2021. – 36 с.
 15. Технологія глибокої переробки нафти: лабораторний практикум / уклад.: О.С. Тітова, В.В.Трачевський, З.В. Грушак, Н.В. Столярова  – К.: НАУ, 2021 . – 80 с.
 16. Хімічна модифікація палив і мастил: лабораторний практикум / уклад.: О.В. Полякова, О.С. Тітова, А.Д. Кустовська, О.Л. Матвєєва, М.Р .Максимюк – К. : НАУ, 2021. – 56 с.
 17. Фізична та колоїдна хімія: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія». / Укладачі: О.І. Косенко, М.Р. Максимюк, В.Л. Чумак. – К.:НАУ, 2021.–68 с.
 18. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічних технологій: лабораторний практикум / уклад. : В. Л. Чумак, Т. В. Кравчук, М.П. Кравчук. – К.: НАУ, 2021. – 76 с.
 19. Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем: лабораторний практикум / уклад.: В. Л. Чумак, М. П. Кравчук, Т. В. Кравчук. – К.: НАУ, 2021. – 56 с.
 20. Технології транспортування, зберігання, заправки та обліку альтернативних моторних палив: лабораторний практикум / уклад. : О.Л. Матвєєва, І.Л. Трофімов, Ю.О. Вовк. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021. – 96 с.
 21. Процеси та апарати хімічних виробництв: лабораторний практикум / уклад.: І.Л. Трофімов, О.Л. Матвєєва, Т.А. Гаєвська. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021. – 68 с.
 22. Основи проектування хімічних виробництв: Методичні рекомендації до виконання самостійної  роботи для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 161«Хімічні технології та інженерія» / Руденко В.М. – К.: НАУ, 2021. – 40 с.
 23. Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт/ Трофімов І.Л., Босак Ю.С., Руденко В.М. – К.:НАУ, 2021. –72с.
 24. Інструментальні методи хімічного  аналізу: лабораторний практикум / Спаська О.А., Новоселов Є.Ф., Руденко В.М. . – К.:НАУ, 2021. –64 с.
 25. Аналітична хімія: лабораторний практикум /Спаська О.А. – К.: НАУ, 2021. – 64 с.
 26. Загальна хімічна технологія: лабораторний практикум. / Білокопитов Ю.В., Гаєвська Т.А., Спаська О.А.– К.: НАУ, 2021. – 64 с.
 27. Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація: практикум/уклад.: К.В. Сімейко, Ю.С. Босак, С.В. Левченко. – К.: НАУ, 2022. – 48 с.
 28. Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв: лабораторний практикум / В.В. Єфименко, А.Д. Кустовська, С.В. Примаченко, Т.І. Кирик. –К.: НАУ, 2021. – 68с.
 29. Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів: лабораторний практикум / В. В. Єфименко, В. Л. Чумак, Н. С. Атаманенко. – К.: НАУ, 2021. – 68 с.
 30. Бойченко С.В., Топільницький П.І., Пушак А.П., Трофімов І.Л. (та ін.). Пластичні мастила: властивості та якість: підручник; за заг. ред. С.В. Бойченка. Київ: Центр учбової літератури,  2021. – 274 с.
 31. A.D. Kustovska, V.V. Iefimenko, S. O. Yurchenko Organic chemistry: A Guide to Laboratory Works. Approved by Academic Council of National Aviation University for University students of specialty 162 “Biotechnology and Bioengineering K.: NAU, 2019– 83 p.
 32. Єфименко В.В. Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв: підручник / В.В. Єфименко.–К.: НАУ, 2019. – 516с.
 33. .Технологія виробництва високомолекулярних сполук: підручник / С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова. – К.: НАУ, 2016. – 452 с.
 34.  Контроль якості лакофарбових матеріалів: підручник / С.В. Іванов, О.С. Тітова,  В.В. Трачевський, З.В. Грушак. – К. : НАУ, 2017. – 452 с.
 35. Organic Chemistry. Anoxic Compounds: Manual / A.D. Kustovska, T.V. Kravchuk, O.P. Yashchuk. –  K. : NAU, 2017. – 192 p.
 36. Корозія матеріалів: лабораторний практикум / уклад.: В.М. Ледовських, С.В. Левченко. – К.: НАУ, 2018. – 36 с.
 37. Laboratory Workbook in Chemistry: Guide to Laboratory Practical Works / Compilers: S.V. Ivanov, V.L. Chumak, M.R. Maymiuk [and others]. – K. : NAU, 2

Більш детально ознайомитися з науковими та навчально-методичними працями співробітників можна в Репозитарії кафедри