Система менеджменту якості

ОП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Освітньо-професійні програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

Результати співпраці з стейкхолдерами

Відомості про самооцінювання освітньої програми ОС “Бакалавр”

Анкетування здобувачів вищої освіти за ОП

ОП “Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів”

Освітньо-професійні програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

Результати співпраці з стейкхолдерами

Відомості про самооцінювання освітньої програми ОС “Бакалавр”

Анкетування здобувачів вищої освіти за ОП

ОНП “Хімічні технології та інженерія”

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-наукові програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

Результати співпраці з стейкхолдерами

Дисертаційні теми аспірантів/напрями досліджень наукових керівників

Звіт самооцінювання

Анкетування здобувачів за ОНП

Фахова педагогічна практика

Атестація аспірантів – 1 півріччя 2022-2023 н.р.

Теми дисертаційних робіт здобувачів

Обговорення ОНП. Протоколи засідань кафедри

Документація системи забезпечення якості ОПП та ОНП

Документація системи забезпечення якості університету

Обговорення освітньо-професійних програм на кафедрі хімії і хімічної технології зі студентами: 1-3 курсів, 1 – 2 курсів, 4 курсів

Журнал обліку невідповідностей, коригувальних і запобіжних дій

Організація навчального процесу (положення)