Акредитаційна платформа

ОП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Анкетування здобувачів вищої освіти за ОП

Освітньо-професійні програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

Результати співпраці з стейкхолдерами

Відомості про самооцінювання освітньої програми ОС “Бакалавр”

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за ОС “Бакалавр”

ОП “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”

Освітньо-професійні програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

Звіт самооцінки

Анкетування студентів

Положення (щодо освітнього процесу)

Протоколи засідань кафедри з питань розгляду результатів внутрішніх аудитів з метою їх аналізу

Протоколи засідань кафедри

Обговорення освітньо-професійних програм на кафедрі хімії і хімічної технології зі студентами: 1-3 курсів, 1 – 2 курсів, 4 курсів

Накази ректора, розпорядження проректора з навчальної роботи, проректора з наукової роботи щодо коригувальних та запобіжних дій

Паспорт ризиків. План-звіт заходів з усунення ризиків

Плани та звіти щодо проходження стажування та підвищення кваліфікації