Академічна мобільність НПП та здобувачів вищої освіти

Викладання лекцій д.т.н. Бойченком С.В. на базі Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса у рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+
Викладання лекцій к.т.н. Яковлєвою А.В. на базі Вільнюського технічного університету ім. Гедемінаса у рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+
Викладання лекцій к.т.н. Яковлєвою А.В. на базі Опольського технічного університету у рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+
Участь у тренінгу к.т.н. Яковлєвої А.В. у рамках програми міжнародної академічної мобільності  Erasmus+ на базі технічного університету м. Кошице (Словаччина)
Участь к.т.н. Трофімова І.Л. у Міжнародній конференції “Трансбалтика”
Міжнародне стажування к.т.н. Трофімова І.Л. за темою “Сталий розвиток на сучасному транспорті”
Захист дисертації к.т.н. Яковлєвої А.В. на здобуття ступеня доктора інженерії за спеціальністю «Будова і експлуатація машин» на базі Жешувського технологічного університету Польщі.
Участь к.т.н. Трофімова І.Л. у міжнародній конференції “Проблеми хіммотології”, м. париж, Франція
Участь к.т.н. Яковлєвої А.В. у міжнародному симпозиумі “Стала авіація”, м. Рим, Італія
Участь д.т.н. Бойченка С.В. та к.т.н. Яковлєвої А.В. у міжнародному симпозиумі “Європейська наука і технології”

Участь к.т.н. Яковлєвої А.В. у міжнародному сипмозиумі “Стала авіація”, Туреччина
Участь д.т.н. Бойченка С.В. у міжнародному симпозиумі “Стала авіація”, Туреччина
Участь здобувача вищої освіти Бошкова Висиля у міжнародній конференції “Наука – майбутнє Литви”, м. вільнюс, Литва
Участь здобувача вищої освіти Бошкова Висиля та к.т.н. Яковлєвої А.В. у міжнародній конференції “Наука – майбутнє Литви”, м. вільнюс, Литва
Участь к.т.н. Яковлєвої А.В. у міжнародній конференції “Трансбалтика”
Науково-педагогічне стажування к.т.н. Яковлєвої А.В. на базі Вільнюського технічного університету на тему “Використання нафтопродуктів та технічних рідин на транспортних засобах”
Науково-педагогічне стажування к.т.н. Яковлєвої А.В. на базі Вільнюського технічного університету на тему “Стратегії та майбутній розвиток міжнародних транспортних коридорів”