Академічна мобільність НПП та здобувачів вищої освіти

Участь к.т.н. Трофімова І.Л. у Міжнародній конференції “Трансбалтика”
Міжнародне стажування к.т.н. Трофімова І.Л. за темою “Сталий розвиток на сучасному транспорті”
Участь к.т.н. Трофімова І.Л. у міжнародній конференції “Проблеми хіммотології”, м. париж, Франція

Участь здобувача вищої освіти Бошкова Висиля у міжнародній конференції “Наука – майбутнє Литви”, м. вільнюс, Литва
Участь аспірантки Колмикової Н.Г. у Міжнародній науково-технічній конференції
Участь доц. Трофімова І.Л. в міжнародному авіаційному симпозиумі
Міжнародне стажування проф. Матвєєвої О.Л. за кордоном
Участь проф. Матвєєвої О.Л. в міжнародній конференції
Участь Аспірантки Вовк Юлії в міжнародній конференції
Участь аспіранта Зінченко Руслана в міжнародній конференції
Міжнародне стажування доц. Трофімова І.Л. за кордоном
Сертифікат доцента Єфименка В.В. на знання англійської мови “В2”

Стажування доцента єфименка В.В. за кордоном
Сертифікат Кустовської А.Д. на знання англійської мови “В2”