Наукова діяльність кафедри хімії і хімічної технології

На кафедрі проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Інноваційні хімічні технології та інженерія”. Посилання на сторінку конференції.

Проводяться науково-дослідні роботи за напрямами:

 1. Покращення експлуатаційних властивостей ПММ;
 2. Розробка інгібіторних композицій для захисту металів від корозії;
 3. Теоретичні та технологічні основи виробництва та хімічної модифікації альтернативних палив, мастильних матеріалів та їх компонентів;
 4. Комплексне використання біомаси водоростей.

Держбюджетні НДР:

 •  «Підвищення експлуатаційних характеристик палив для газотурбінних двигунів, безпеки авіаційного транспорту та його екологічності», №182-Д18 (Відповідальний виконавець – к.т.н., доц. Трофімов І.Л.). Термін виконання – 2018 – 2020 р.р.

•  «Регенерація та використання відпрацьованих олив». (держ. реєстр. номер 0119U101823). (Науковий керівник – к.т.н., доц. Єфіменко В.В.). Термін виконання – 03.09.2018-30.06.2020.

 • «Модифікація вуглеводневих палив силовими полями» (держ. реєстр. номер: 0119U102957). (Науковий керівник — к.т.н., проф. Матвєєва О.Л., відповідальний виконавець – аспірант Зінченко Р.О.). Термін виконання – 01.09.2019-30.06.2021.
 • «Apis Mellifera як екологічний засіб доставки супрамолекулярних комплексів пектин-бор до покритонасінних видів рослин, з метою збільшення їх врожайності» (держ. реєстр. номер: 0120U105668). (Науковий керівник – к.т.н., доц. Спаська О.А). Термін роботи 01.10.2020 – 31.12.2021.
 • «Зміна показників якості олив у процесі експлуатації гелікоптерів “Airbus Helikopters H-145”», держбюджетна №120-2021/10.02.02, кервіник – к.т.н., доц. Єфименко В.В., відповідальний виконавець – аспірант Калмикова Н.Г. Термін виконання – 01.12.2021-31.12.2023. Держ. номер реєстр. 122U000513.
 • «Зміна якості світлих нафтопродуктів в умовах тривалого зберігання»,   держбюджетна, №126-202/10.02.02, керівник – к.т.н., проф. Матвєєва О.Л., відповідальний виконавець – аспірант Вовк Ю.О. Термін виконання – 01.12.2021-31.12.2024.  Держ. номер реєстр. 0122U002007.
 • «Одержання модифікованих полісахаридів та їх застосування в управлінні рановим процесом», держбюджетна № 28-2022/10.02.02, керівник – Кустовська А.Д. відповідальний виконавець – аспірант Шипілова А. Ю., термін виконання – 2022-2025.
 • «Технологія комплексної переробки біомаси водоростей родини ZOSTERACEAE Чорноморського басейну», держбюджетна  № 72-023/10.02.02, керівник – Кустовська А.Д., відповідальний виконавець – аспірант Шипілова А. Ю., термін виконання – 2022-2025.
 • «Підвищення ефективності природних алюмосилікатів в процесах адсорбції з неводних середовищ», держбюджетна  № 74-2023/10.02.02, керівник – Кустовська А.Д., відповідальний виконавець – аспірант Данилевський А. Ю., термін виконання – 2022-2025.
 • Держбюджетна (кафедральна) науково-дослідна робота № 19-2022/10.02.02 за темою «Очищення емульгованих стічних вод». Державнийреєстраційний номер: 0122U200972. Термін виконання: 01.10.2022 – 30.06.2024р. Науковий  керівник – проф. кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., проф. Чумак В.Л. Відповідальний виконавець – доц. кафедри хімії і хімічної технології, к.х.н., доцент Максимюк М.Р.

Наукові гуртки кафедри хімії і хімічної технології

 1.  «Покращення експлуатаційних властивостей моторних палив» – Керівник Матвєєва О. Л.
 2. «Новітні виробництва паливної галузі» – Керівник Руденко В. М.
 3. «Очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами» – Керівник Максимюк М. Р.
 4. «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» – Керівник Ледовських В. М.
 5. «Термодинаміка адсорбційних процесів іонів металів у водних розчинах» – Керівник Чумак В. Л.
 6. «Воднева енергетика» – Керівник Трофімов І.Л.

Статті у періодичних виданнях

ДАНІ ПРО УЧАСТЬ У конференціях, семінарах, ВИСТАВКАХ 2021 – 2022 р.р.

Упровадження результатів наукової діяльності