Наукові напрямки кафедри хімії і хімічної технології

Наукова робота кафедри

118/10.02.02 
«Регенерація та використання відпрацьованих олив». Науковий керівник – к.х.н. Єфименко В.В.; відповідальний виконавець – Атаманенко Н.С. Термін виконання НДР з 03.09.2018 по 30.06.2020.


119/10.02.02 
«Вплив нанорозмірних вуглецевих присадок на експлуатаційні властивості паливно-мастильних матеріалів». Науковий керівник – д.х.н., Чумак В.Л.,відповідальний виконавець – Єфименко В.В. Термін виконання НДР з 03.09.2018 по 30.06.2020.


120/10.02.02 «Особливості утворення комплексів полігідросполук з борною кислотою». Науковий керівник – к.х.н. Кустовська А.Д., відповідальний виконавець – Примаченко С.В. Термін виконання НДР з 03.09.2018 по 30.06.2020.

182-ДБ18  “Підвищення експлуатаційних характеристик палив для газотурбінних двигунів, безпеки авіаційного транспорту та його екологічності”, науковий керівник – Бойченко С.В., відповідальний виконавець  – Трофімов І.Л. Термін виконання НДР з 01.01.2018 по 31.12.2019

162ДБ62  «Нові реформульовані авіаційні палива з вітчизняної відновлюваноїсировини та типові технології їх отримання», науковий керівник – Яковлєва А.В., відповідальний виконавець  – Явнюк А.А. (тематика молодіжна)