Наукова діяльність кафедри хімії і хімічної технології

Проводяться науково-дослідні роботи за напрямами:

 • модифікація вуглеводневих палив силовими полями;
 • покращення експлуатаційних властивостей ПММ;
 • отримання нових оксидних наноструктурованих матеріалів, що є перспективними анодами прямих метанольних паливних елементів на основі депонованих оксидів мангану, а також катодами на основі оксидних сполук кобальту;
 • сорбційні методи виділення гетероорганічних сполук із нафтової сировини;
 • хімічна та електрохімічна регенерація відпрацьованих олив;
 • розробка інгібіторних композицій для захисту металів від корозії в нейтральних водно-сольових середовищах;
 • підвищення виходу світлих нафтопродуктів під час первинної переробки нафти;
 • Apis Mellifera як екологічний засіб доставки супрамолекулярних комплексів пектин-бор до покритонасінних видів рослин, з метою збільшення їх врожайності;
 • теоретичні та технологічні основи виробництва та хімічної модифікації нафтових та альтернативних палив, мастильних матеріалів та їх компонентів;
 • гетерогенно-каталітичні способи виробництва біодизелю та водневого пального.

Держбюджетні НДР:

 •  «Підвищення експлуатаційних характеристик палив для газотурбінних двигунів, безпеки авіаційного транспорту та його екологічності», №182-Д18 (Відповідальний виконавець – к.т.н., доц. Трофімов І.Л.). Термін виконання – 2018 – 2020 р.р.

•  «Регенерація та використання відпрацьованих олив». (держ. реєстр. номер 0119U101823). (Науковий керівник – к.т.н., доц. Єфіменко В.В.). Термін виконання – 03.09.2018-30.06.2020.

 • «Модифікація вуглеводневих палив силовими полями» (держ. реєстр. номер: 0119U102957). (Науковий керівник — к.т.н., проф. Матвєєва О.Л., відповідальний виконавець – аспірант Зінченко Р.О.). Термін виконання – 01.09.2019-30.06.2021.
 • «Apis Mellifera як екологічний засіб доставки супрамолекулярних комплексів пектин-бор до покритонасінних видів рослин, з метою збільшення їх врожайності» (держ. реєстр. номер: 0120U105668). (Науковий керівник – к.т.н., доц. Спаська О.А). Термін роботи 01.10.2020 – 31.12.2021.
 • “Удосконалення методики розрахунку втрат бензинів внаслідок випаровування із горизонтальних резервуарів” № 89/зо керівник Спаська О.І. , відповідальний виконавець Калмикова Н.Г. 2019-2022.
 • “Зміна якості світлих нафтопродуктів в умовах тривалого зберігання” (держбюджетна, кафедральна №126-202/10.02.02, кервіник – к.т.н., проф. Матвєєва О.Л., відповідальний виконавець – аспірант Вовк Ю.О.). Термін виконання – 01.12.2021-31.12.2024. ) Держ.номер реєстр. 0122U002007.
 • Зміна показників якості олив у процечі експлуатації гелікоптерів “Airbus Helikopters H-145” держбюджетна, кафедральна №120-2021/10.02.02, кервіник – к.т.н., доц. Єфименко В.В., відповідальний виконавець – аспірант Калмикова Н.Г.). Термін виконання – 01.12.2021-31.12.2023. ).Держ. номер реєстр. 0122U000513
 • «Одержання модифікованих полісахаридів та їх застосування в управлінні рановим процесом» № 28-2022/10.02.02 керівник – Кустовська А.Д. відповідальний виконавець – Шипілова А. Ю., термін виконання – 2022-2025.

Наукові гуртки кафедри хімії і хімічної технології

 1.  «Покращення експлуатаційних властивостей моторних палив» – Керівник Матвєєва О. Л.
 2. «Новітні виробництва паливної галузі» – Керівник Руденко В. М.
 3. «Очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами» – Керівник Максимюк М. Р.
 4. «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» – Керівник Ледовських В. М.
 5. «Термодинаміка адсорбційних процесів іонів металів у водних розчинах» – Керівник Чумак В. Л.
 6. «Воднева енергетика» – Керівник Трофімов І.Л.

Статті у періодичних виданнях

ДАНІ ПРО УЧАСТЬ У конференціях, семінарах, ВИСТАВКАХ 2021 – 2022 р.р.

Упровадження результатів наукової діяльності