04.02.2020
  100

Зустріч з генеральним директором і топ-менеджерами фірми “Паливно-альтернативні технології”.

31.01.2020 р. з метою зміцнення та поглиблення співпраці з партнерами факультету у сфері освітніх послуг і наукових пошуків, а також для пожвавлення роботи в аспекті працевлаштування випускників відбулася зустріч декана факультету та директора Центру хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів з генеральним директором
і топ-менеджерами фірми “Паливно-альтернативні технології”. Цікавим і символічним моментом був той факт, що зустріч відбувалася у минулому у будинку відомого вченого академіка, першого президента Української академії наук Вернадського В.І. Деканом було презентовано символічні подяки від керівництва НАУ та спільні навчально-методичні прації. Фірма “Паливно-альтернативні технології” також є одним з головних стейкхолдерів ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”. Тож разом з топ-менеджерами та генеральним диреткором Пушаком А.П. було проведено аналіз освітньо-професійних програм першого та другого рівня вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів», аналіз освітньо-наукової прогами третього ступеня освіти (доктор філософії) “Хімічні технології та інженерія”, зроблено відповідні пропозиції та зауваження.

Наші традиційні зустрічі на початку року на тлі сталих довготривалих партнерських відносин надихають та створюють необхідне та достатнє комунікативне підгрутя для впевненості у перспективі розвитку рідної Alma Mater, освіти, науки, практики, економіки держави в цілому.