Список відповідальних по кафедрі

П.І.Б Примітки
1 Чумак Віталій Лукич Член вченої ради НАУ Член вченої ради ФЕБІТ
2 Білокопитов Юрій Васильович Член спеціалізованої вченої ради Д 26.190.01 Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09 Національного авіаційного університету. Член атестаційної комісії Інституту новітніх технологій. Член редакційної колегії журналу «Науковоємні технології». Член редакційної колегії журналу «Вісник Національного Авіаційного Університету». Член вченої ради ФЕБІТ Науково-дослідницька робота зі студентами. Керівник наукового гуртка.
3 Ледовських Володимир Михайлович Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 в НТУУ «КПІ» і Д 26.062.17 НАУ. Член вченої ради ФЕБІТ Відповідальний за наукову роботу кафедри Керівник наукового гуртка Член адміністративної ради ФЕБІТ
4 Руденко Віра Миколаївна Куратор ФЕБІТ-306 Член атестаційної комісії зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» ОПП «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» і «Хімічні технології високомолекулярних сполук» Член предметної екзаменаційної комісії з хімії.
5 Войтко Ігор Іванович Керує студентським науковим гуртком.
6 Єфименко Валерій Володимирович Вчений секретар кафедри хімії і хімічної технології. Керівник наукового гуртка студентів «Хімічна технологія палив та вуглецевих матеріалів».
7 Косенко Олена Іванівна Відповідальна по кафедрі за навчально-виховну роботу зі студентами.
8 Кустовська Антоніна Дмитрівна Відповідальна по кафедрі за співпрацю з Навчально-науковим інститутом інноваційних освітніх технологій
9 Максимюк Марія Романівна Голова фахової атестаційної комісії зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» ОПП «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» і «Хімічні технології високомолекулярних сполук». Член предметної екзаменаційної комісії з хімії.
10 Новоселов Євген Феофанович Відповідальний за дипломне проектування. Куратор ФЕБІТ-206
11 Столярова Наталія Вікторівна Нормоконтролер дипломних робіт. Член профкому НАУ. Член комісії з роботи колективного договору НАУ.
12 Тітова Ольга Самійлівна Член атестаційної комісії зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» ОПП «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» і «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
13 Трачевський В’ячеслав Васильович Відповідальний за практики та працевлаштування. Відповідальний за міжнародне співробітництво. Куратор ФЕБІТ-606.
14 Полякова Олена Володимирівна Секретар експертної комісії ФЕБІТ Відповідальна за проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі. Відповідальна за практики та працевлаштування. Куратор ФЕБІТ-205
15 Атаманенко Наталія Сергіївна Відповідальна за НМК Профорг кафедри Куратор ФЕБІТ-505
16 Гаєвська Тетяна Анатоліївна Член журі I етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни хімія. Секретар секції «Хімічна технологія, інженерія» Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ». Секретар секції «Хімічна технологія» Міжнародної науково-практичної конференції «Авіа» Координатор наукової роботи зі студентами ФЕБІТ Рецензент студентських наукових робіт на конкурс «Політ-2018-2019» Приймальна комісія 2019 р.
17 Грушак Зоя Василівна Відповідальна за видання робіт кафедри
18 Кирик Тетяна Іванівна Куратор ФЕБІТ-305.
19 Левченко Сергій Володимирович Куратор ФЕБІТ-506 Відповідальний за підготовку Дня хіміка Член організаційного комітету I та II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального проекту «Хімія». Профорітаційна робота
20 Кравчук Тетяна Володимирівна Відповідальна по кафедрі за англомовний проект. Рецензент студентських наукових робіт на конференції «Політ-2018-2019» Куратор групи ФЕБІТ-405
21 Примаченко Сергій Володимирович Модератор групи кафедри в репозитарії університету Член методичної групи кафедри. Відповідальний за проведення ККР на кафедрі Куратор групи ФЕБІТ-405 Профорієнтаційна робота в школах м. Київ та Київській обл. Учасник заходів «День відкритих дверей НАУ».
22 Спаська Олена Анатоліївна Відповідальна з якості кафедри Куратор групи ФЕБІТ-605
23 Ясакова Тетяна Юріївна Член метод ради ФЕБІТ Відповідальна за забезпеченість дисциплін кафедри програмами. Заступник завідуючого кафедри Куратор групи ФЕБІТ-406
24 Трофімов Ігор Леонідович Відповідальний за наповнення інтернет-сторінки кафедри на офіційному сайті факультету