Відповідальні за напрями діяльності по кафедрі

Посада/відповідальнийП.І.П.Тел. моб./роб.Електронна поштаАуд.
ЗавідувачКУСТОВСЬКА Антоніна Дмитрівна050-381-25-14, 497-52-57antonina.kustovska@npp.nau.edu.ua12.208
Заступник завідувачаЯСАКОВА Тетяна Юріївна067-764-54-36, 406-74-73tetiana.yasakova@npp.nau.edu.ua12.210
Вчений секретарЄФИМЕНКО Валерій Володимирович067-376-89-45, 406-74-73valerii.yefymenko@npp.nau.edu.ua12.210
Завідувач лабораторіїБОСАК Юлія Сергіївна096-68-69-414, 406-74-53     yuliia.bosak@npp.nau.edu.ua12.206
ДіловодЛАКУШОВА Світлана Олегівна050-690-65-77, 406-74-73Kafedra_hht@ukr.net12.210
ПрофоргСПАСЬКА Олена Анатоліївна050-771-88-38, 406-74-99olena.spaska@npp.nau.edu.ua12.202
Гарант ОП Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (бакалавр)ЄФИМЕНКО Валерій Володимирович067-376-89-45, 406-74-73valerii.yefymenko@npp.nau.edu.ua12.210
Гарант ОП Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (бакалавр)КУСТОВСЬКА Антоніна Дмитрівна050-381-25-14, 497-52-57antonina.kustovska@npp.nau.edu.ua12.208
Гарант ОП Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів (бакалавр)КОСЕНКО Олена Іванівна097-993-16-47, 406-74-73olena.kosenko@npp.nau.edu.ua12.203
Гарант ОП Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (магістр)МАКСИМЮК Марія Романівна067-232-79-84, 406-74-73mariia.maksymiuk@npp.nau.edu.ua12.205
Гарант ОП Хімічні технології альтернативних енергоресурсів (магістр)ТРОФІМОВ Ігор Леонідович097-238-28-89, 406-61-75ihor.trofimov@npp.nau.edu.ua12.209
Гарант PhD 102 ХіміяРУДЕНКО Віра Миколаївна099-262-12-61,406-78-74veranikrud@gmail.com12.209
Гарант PhD 161 Хімічні технології та інженеріяЧУМАК Віталій Лукич067-419-02-77, 406-74-73vitalii.chumak@npp.nau.edu.ua12.210
Керівник науково-методичного семінару кафедриГРУШАК Зоя Василівна098-990-06-56, 406-74-73zoia.hrushak@npp.nau.edu.ua12.210
Відповідальні: 
за підготовку штатного розпису НПП, розрахунок навчального навантаження та підготовка звітів щодо виконаного навантаженняТРОФІМОВ Ігор Леонідович097-238-28-89, 406-61-75ihor.trofimov@npp.nau.edu.ua12.209
за навчально-методичну роботуГРУШАК Зоя Василівна098-990-06-56, 406-74-73zoia.hrushak@npp.nau.edu.ua12.210
Члени НМРР ФЕБІТТРОФІМОВ Ігор Леонідович097-238-28-89, 406-61-75ihor.trofimov@npp.nau.edu.ua12.209
ГРУШАК Зоя Василівна098-990-06-56, 406-74-73zoia.hrushak@npp.nau.edu.ua12.210
за профорієнтаційну роботуЛЕВЧЕНКО Сергій Володимирович067-995-36-19, 406-71-68serhii.levchenko@npp.nau.edu.ua 
за навчально-виховну роботу зі студентамиКОСЕНКО Олена Іванівна097-993-16-47, 406-74-73olena.kosenko@npp.nau.edu.ua12.203
за СМЯЯСАКОВА Тетяна Юріївна067-764-54-36, 406-74-73tetiana.yasakova@npp.nau.edu.ua12.210
за наукову роботу та роботу з аспірантамиКРАВЧУК Тетяна Володимирівна067-265-65-21, 406-74-73tetiana.kravchuk@npp.nau.edu.ua12.102
за навчання англійською мовоюКРАВЧУК Тетяна Володимирівна067-265-65-21, 406-74-73tetiana.kravchuk@npp.nau.edu.ua12.102
за міжнародну діяльністьКРАВЧУК Тетяна Володимирівна067-265-65-21, 406-74-73tetiana.kravchuk@npp.nau.edu.ua12.102
за організацію практик студентів та працевлаштування випускниківКИРИК Тетяна Іванівна073-053-34-38, 406-74-73tetiana.kyryk@npp.nau.edu.ua12.210
за електронний репозитарійЄФИМЕНКО Валерій Володимирович067-376-89-45, 406-74-73valerii.yefymenko@npp.nau.edu.ua12.210
за стан та супровід Інтернет-сторінкиТРОФІМОВ Ігор Леонідович097-238-28-89, 406-61-75ihor.trofimov@npp.nau.edu.ua12.209
за організацію атестації випускників та дипломне проектуванняМАКСИМЮК Марія Романівна067-232-79-84, 406-74-73mariia.maksymiuk@npp.nau.edu.ua12.205
за підготовку та проведення наукової конференціїКРАВЧУК Тетяна Володимирівна067-265-65-21, 406-74-73tetiana.kravchuk@npp.nau.edu.ua12.102