29.12.2022
  111

Аналіз та обговорення результатів впровадження у навчальний процес пропозицій стейкхолдерів за ОПП та ОНП спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

Наприкінці 2022р. на кафедрі хімії і хімічної технології ФЕБІТ НАУ відбулося розширене засідання, де були проаналізовані та обговорені результати впровадження у навчальний процес пропозицій стейкхолдерів за ОПП та ОНП спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».  Було зазначено, що в цілому, пропозиції були враховані та прийняті до уваги. Так, зокрема, при роботі над кваліфікаційними магістерськими роботами традиційно успішно залучено потужний науково-технічній потенціал колективу ІБОНХ ім В.П. Кухаря, в минулому році пройшли практику науково-технічного стажування здобувачі вищої освіти В. Іванов – АП-407, А. Шевцова – ХП-405 та асистент кафедри В. Бабій на базі Інституту Газу НАН України.   Продовжилася практика висвітлення у навчальному процесі актуальних фахових проблемних задач сьогодення, зокрема ознайомлення здобувачів з особливостями впровадження альтернативних моторних палив в цивільній авіації та з проблемами використання водневого палива в авіаційній галузі (навчальний курс «Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали»).  У спільному обговоренні також було відзначено, що актуальність тематичних напрямків кваліфікаційних робіт здобувачів є суттєвим підґрунтям для продовження наукових досліджень при навчанні в аспірантурі за ОНП «Хімічні технології та інженерія».