Обов’язкові освітні компоненти

ОПП «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

 Бакалавр: 1, 2, 3, 4 курс – робочий навчальний план 2022 року
1Історія української державності та культури
2Ділова українська мова
3Фахова іноземна мова
4Філософія
5Фізичне виховання та самовдосконалення
6Вища математика
7Фізика
8Загальна та неорганічна хімія
9Обчислювальна математика  в хімічній технології
10Органічна хімія
11Інженерна графіка
12Охорона праці і навколишнього середовища в галузі
13Аналітична хімія
14Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
15Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
16Фізична хімія
17Контроль та управління якістю продукції в галузі
18Поверхневі явища та дисперсні системи
19Хімія і фізика нафти та газу
20Інструментальні методи хімічного аналізу
21Основи проектування хімічних виробництв
22 Технології первинної та глибокої переробки нафти
23Поверхневі явища та дисперсні системи
24Газохімія
 25Загальна хімічна технологія
26Процеси та апарати хімічних виробництв
27Технології виробництва тавикористання палив, змащувальних матеріалів, спеціальних рідин для автомобільної, авіаційної та ракетної техніки
28Основи проектування хімічних виробництв
29Математичне моделювання та оптимізація обєктів хімічної технології
30Економіка, організація та управління хімічних підприємств
31Фахово-ознайомлювальна практика
32Хімічна практика
33Технологічна практика

ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

 Бакалавр: 1, 2, 3, 4 курс – робочий навчальний план 2022 року
1Історія української державності та культури
2Ділова українська мова
3Фахова іноземна мова
4Філософія
5Фізичне виховання та самовдосконалення
6Вища математика
7Фізика
8Загальна та неорганічна хімія
9Обчислювальна математика  в хімічній технології
10Органічна хімія
11Інженерна графіка
12Охорона праці і навколишнього середовища в галузі
13Аналітична хімія
14Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
15Фізична хімія
16Інструментальні методи хімічного аналізу
17Поверхневі явища та дисперсні системи
18Процеси та апарати хімічних виробництв
19Загальна хімічна технологія
20Основи проектування хімічних виробництв
21 Математичне моделювання та оптимізація обєктів хімічної технології
22Економіка, організація та управління хімічних підприємств
23Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності.
 24Фізико-хімічні методи аналізу та організація випробувань традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів
25Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв
26Технології та технологічне обладнання транспортування, зберігання, заправки та обліку традиційних та альтернативних моторних палив
27Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини
28Раціональне використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах
29Контроль та керування хіміко-технологічними процесами виробництва альтернативних палив
30Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали
31Фахово-ознайомлювальна практика
32Хімічна практика
33Технологічна практика

ОПП «Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів»

 Бакалавр: 1, 2, 3, 4 курс (План 2022 року)
1Історія української державності та культури
2Ділова українська мова
3Фахова іноземна мова
4Філософія
5Фізичне виховання та самовдосконалення
6Вища математика
7Фізика
8Загальна та неорганічна хімія
9Обчислювальна математика в хімічній технології
10Органічна хімія
11Інженерна графіка
12Охорона праці і навколишнього середовища в галузі
13Аналітична хімія
14Фізична хімія
15Інструментальні методи хімічного аналізу
16Поверхневі явища та дисперсні системи
17Загальна хімічна технологія
18Економіка, організація та управління хімічних підприємств
19Вступ до фаху. Лікарські речовини і медичні вироби
20Матеріали і технології виробництв медичних виробів
21Технології чистих приміщень
22Синтез та ідентифікація органічних речовин
23Біоорганічна і біохімія
24Фармацевтична хімія
25Синтез і властивості сорбентів медичного призначення
26Процеси та апарати виробництв лікарських препаратів і медичних виробів
27Математичне моделювання та оптимізація обєктів фармацевтичних виробництв
28Інноваційні розробки та впровадження лікарських речовин і медичних виробів в авіаційній галузі
29Основи проектування виробництв лікарських засобів та медичних виробів
30Валідація виробництв лікарських засобів і продукції медичного призначення
31Фахово-ознайомлювальна практика

ОНП Хімічні технології та інженерія  (PhD)

2022 – 2023 н.р.:
Цикл дисциплін з оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності:
1Системно-синергетичне моделювання обєктів досліджень та математичні методи обробки даних
2Новітні інноваційні технології раціонального використання паливно-мастильних матеріалів
3Фундаментальні основи забезпечення хіммотологічної надійності авіатехніки
4Наукові інноваційні стартапи в галузі
5Методологія ідентифікації хімічних змін в паливно-мастильних матеріалах
Цикл практичної підготовки:
6Програма фахової науково-педагогічної практики

ОПП «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Магістр

1Філософські проблеми наукового пізнання
2Ділова іноземна мова
3Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії
4Синтез моторних палив
5Планування наукового експерименту і комп’ютерна обробка результатів
6Організація випробувань паливно-мастильних матеріалів
7Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв
8Моделювання технологічних процесів у нафтогазовій галузі
9Переддипломна практика
10Науково-дослідна практика
11Кваліфікаційний екзамен

ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Магістр

1Філософські проблеми наукового пізнання
2Ділова іноземна мова
3Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії
4Синтез моторних палив
5Планування наукового експерименту і комп’ютерна обробка результатів
6Автоматизація систем управління технологічних процесів  в хімічних виробництвах
7Моніторинг і управління якістю альтернативних моторних палив
8Комп’ютерні технології проєктування процесів одержання альтернативних енергоресурсів
9Переддипломна практика
10Науково-дослідна практика
11Кваліфікаційний екзамен