Профілюючі навчальні дисципліни

ОПП “Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів”

Перелік дисциплін освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

1 КУРС

Українська мова
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Загальна та неорганічна хімія
Екологічна хімія
Обчислювальна математика та програмування
Інженерна графіка
Вступ до фаху
Фізика
Технологія первинної переробки нафти
Хімія мономерів

2 КУРС

Філософія
Фізика
Органічна хімія
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
Обчислювальна математика та програмування
Основи пошуку та добування природних енергоносіїв
Фізико-хімія полімерів
Органічна хімія
Аналітична хімія
Хімія і фізика нафти
Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Електротехніка та основи електроніки

3 КУРС

Процеси та апарати хімічних виробництв
Аналітична хімія
Фізична хімія
Електротехніка та основи електроніки
Хімія і фізика нафти
Військова підготовка (вибірково)
Промислова нафтохімія
Хімія високомолекулярних сполук
Інструментальні методи хімічного аналізу
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Промислова нафтохімія
Хімія та технологія еластомерів

4 КУРС

Загальна хімічна технологія
Економіка, організація та управління хімічними підприємствами
Основи проектування хімічних виробництв
Основи охорони праці
Технологія виробництва мастильних матеріалів
Корозія матеріалів
Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Транспортування нафти та продуктів її переробки
Військова підготовка (вибірково)
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Технологічні основи виробництва полімерних покриттів
Контроль якості лакофарбових покриттів
Устаткування виробництв високомолекулярних сполук і лакофарбових матеріалів
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
Технологія глибокої переробки нафти
Хімія мастильних матеріалів
Газохімія
Обладнання виробництва переробки нафти та газу
Технологія виробництва високомолекулярних сполук
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Хімія пігментів і наповнювачів
Хімія та технологія олігомерів для покриттів

ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

“Бакалавр”

161 / 20 (дисципліни 1-го та 2-го семестрів)

Історія та культура України

Українська мова

Іноземна мова

Фізичне виховання

Вища математика

Фізика

Загальна та неорганічна хімія

Екологічна хімія

Органічна хімія

Вступ до спеціальності

161 / 19 (дисципліни 3-го та 4-го семестрів)

Філософія сталого розвитку

Обчислювальна математика та програмування

Органічна хімія

Інженерна графіка

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Аналітична хімія

Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв

Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини

Енерготехнологія та ресурсозбереження

161 / 18 (дисципліни 5-го та 6-го семестрів)

Процеси та апарати хімічних виробництв

Аналітична хімія

Інструментальні методи хімічного аналізу

Фізична хімія

Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини

Прикладна механіка

Основи водневої енергетики

Контроль та керування альтернативними хіміко-технологічними процесами

Технологічна практика

161 / 16 (дисципліни 7-го та 8-го семестрів)

Загальна хімічна технологія

Економіка, організація та управлінння хімічних підприємств

Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)

Основи проектування хімічних виробництв

Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація

Виконання кваліфікаційної роботи

Захист кваліфікаційної роботи

“Магістр”

Найменування дисципліни
Токсичність паливно-мастильних матеріалів
Методологія наукових досліджень та обробки експериментальних даних
Компютерні технології проектування процесів одержання альтернативних енергоресурсів
Організація стартапів
Синтез моторних палив
Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів
Автоматичні системи управління технологічних процесів  в хімічних виробництвах
Застосування палив, мастильних матеріалів з використанням альтернативних компонентів
Перспективні джерела живлення транспортних засобів
Присадки у виробництві сучасних палив