Обов’язкові освітні компоненти

ОПП «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

 Бакалавр: 1, 2, 3 курс (План 2021 року)
1Історія української державності та культури
2Ділова українська мова
3Фахова іноземна мова
4Філософія
5Фізичне виховання та самовдосконалення
6Вища математика
7Фізика
8Загальна та неорганічна хімія
9Обчислювальна математика  в хімічній технології
10Органічна хімія
11Інженерна графіка
12Охорона праці і навколишнього середовища в галузі
13Аналітична хімія
14Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
15Фізична хімія
16Фізико-хімічні і фізичні методи аналізу
17Хімія нанодисперсних систем
18Вступ до спеціальності
19Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
20Контроль та управління якістю продукції у галузі
21Хімія і фізика нафти та газу
22Технології первинної та глибокої переробки нафти
23Газохімія
 4 курс (План 2018р)
1Загальна хімічна технологія
2Економіка, організація та управління хімічних підприємств
3Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
4Основи проектування хімічних виробництв
5Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем

ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

 Бакалавр: 1, 2, 3 курс (План 2021 року)
1Історія української державності та культури
2Ділова українська мова
3Фахова іноземна мова
4Філософія
5Фізичне виховання та самовдосконалення
6Вища математика
7Фізика
8Загальна та неорганічна хімія
9Обчислювальна математика  в хімічній технології
10Органічна хімія
11Інженерна графіка
12Охорона праці і навколишнього середовища в галузі
13Аналітична хімія
14Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
15Фізична хімія
16Інструментальні методи хімічного аналізу
17Поверхневі явища та дисперсні системи
18Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності
19Фізико-хімічні методи аналізу та організація випробувань традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів
20Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв
21Технології та технологічне обладнання транспортування, зберігання, заправки та обліку традиційних та альтернативних моторних палив
22Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини
23Раціональне використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах
 4 курс (План 2018 року)
1Загальна хімічна технологія
2Економіка, організація та управління хімічних підприємств
3Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
4Основи проектування хімічних виробництв
5Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація

ОПП «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Магістр

1Філософські проблеми наукового пізнання
2Ділова іноземна мова
3Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії
4Синтез моторних палив
5Планування наукового експерименту і комп’ютерна обробка результатів
6Організація випробувань паливно-мастильних матеріалів
7Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв
8Моделювання технологічних процесів у нафтогазовій галузі

ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Магістр

1Філософські проблеми наукового пізнання
2Ділова іноземна мова
3Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії
4Синтез моторних палив
5Планування наукового експерименту і комп’ютерна обробка результатів
6Автоматизація систем управління технологічних процесів  в хімічних виробництвах
7Моніторинг і управління якістю альтернативних моторних палив
8Комп’ютерні технології проєктування процесів одержання альтернативних енергоресурсів