Теми дипломних робіт кафедри хімії та хімічної технології

Теми бакалаврів 2019 рік

 1. Кислотно-основні  властивості поверхні  каталізаторів на основі оксидів Ti(IV) та Mn(IV)  
 2. Азотвмісні вуглецеві сорбенти
 3. Блок атмосферної трубчатки установки атмосферно-вакуумної трубчатки.
 4. Видалення розчинних органічних речовин із водних розчинів вугільними сорбентами
 5. Присадки до дизельного пального на основі нафтових кислот
 6. Кондуктометричне дослідження кінетики полімеризаціі епоксидних смол
 7. Технологія сповільненого коксування нафтових залишків
 8. Забруднення авіаційних паливно-мастильних матеріалів водою та механічними домішками
 9. Технологія виробництва полімерного бензину 
 10. Сорбенті пролонгованої дії на основі мінеральних і біополімерних матеріалів
 11. Технологія виробництва високооктанових добавок до бензину
 12. Технологія виробництва реактивного палива РТ
 13. Електроліз суміші карбоксильної і карбонільної сполук
 14. Відновлення показників якості компресорних олив
 15. Методи контролю бензинів та дизельних палив довготривалого зберігання   
 16. Технологія переробки відхідних газів крекінгу вуглеводневої сировини
 17. Вплив запиленості та хімічних забруднень на повітря виробничих середовищ
 18. Мінерал-біополімерні композити як сорбенти кольорових металів
 19. Фізико-хімічні властивості відпрацьованих олив після їх екстракційного очищенн
 20. Технологія виробництва вибухових речовин
 21. Підвищення якості альтернативних палив  
 22. Оливи для сучасних повітряних суден
 23. Стабілізація газового бензину.
 24. Вторинна переробка продуктів блоку атмосферно-вакуумної трубчатки
 25. Блок вакуумної трубчатки установки атмосферно-вакуумної трубчатки
 26. Дослідження якісних характеристик лакофарбових покриттів 
 27. Термоокисне розкладання силіцієвмісних поліуретанів
 28. Технологія виробництва поліетилентерефталатів
 29. Латексні поліізопренові композиції для покриттів
 30. Створення біодеградуючих полімерних композицій на основі модифікованого поліетилену
 31. Поліізопрен-поліакриламідні лакові покриття
 32. Технологія виробництва найлону-6,6 з адипінової кислоти та гексаметилендіаміну
 33. Технологія виробництва феноло-формальдегідної смоли
 34. Фізико-хімічні властивості полімерних нанокомпозитів на основі поліамідів та вуглецевих нанотрубок
 35. Модифікування каучуків на основі поліхлоропренів   
 36. Порівняльна  характеристика адгезійних властивостей алкідних і епоксидних лакофарбових покриттів  
 37. Технологія виробництва капрону з капролактаму
 38. Біодеградуючі композиційні матеріали на основі синтетичних полімерів та крохмалю
 39. Методи модифікації фторополімерів як спосіб отримання нових високотехнологічних продуктів
 40. Одержання  полівінілбутиралю структурованого вуглецевими нанотрубками 
 41. Модифікація експлуатаційних властивостей поліметилметакрилату для літакобудування  
 42. Вплив антипіренів на вогнестійкість полімерних композицій
 43. Удосконалення автоматичної системи вирівнювання рівня і контролю резервуарів нафтобаз
 44. Вплив магнітної обробки вуглеводневих палив на їх експлуатаційні властивості
 45. Дослідження впливу енергетичних добавок на горючість реактивних палив
 46. Оцінка екологічних наслідків експлуатації магістральних нафтогазопроводів
 47. Вплив магнітного поля на екологічні властивості вуглеводневих палив
 48. Оцінка токсичності альтернативних палив
 49. Експлуатаційні особливості застосування альтернативних палив у транспортних засобах
 50. Дослідження сумісності реактивних палив з конструкційними матеріалами

Теми бакалаврів 2018 рік

 1. Вплив карбонових сферичних нанокластерів на тиск насиченої пари компонентів моторних палив
 2. Вплив сумарної концентрації бінарних сумішей інгібіторів на положення синергічних екстремумів і антикорозійну ефективність
 3. Гідрокрекінг  в процесах виробництва світлих нафтопродуктів
 4. Поверхнево активні системи як спосіб мінімізації випаровування гідрофільних сполук
 5. Тверді хімічні ракетні палива
 6. Діелектричні властивості спиртово-гептанових сумішей
 7. Альтернативні дизельні палива на основі рослинних олив
 8. Сучасні методи модифікації моторних палив
 9. Розшарування нафтових і паливних емульсій 1 роду
 10. Технологія каталітичного гідроочищення прямогонних бензинових фракцій
 11. Кондуктометричне визначення складу спиртово-гептанових розчинів
 12. Вплив нанорозмірних сферичних карбонових кластерів на поверхневий натяг водно спиртових середовищ
 13. Очистка відпрацьованих моторних олив
 14. Одержання і властивості азотовмісного активного вугілля
 15. Вплив способів підготовки сталевих поверхонь на адгезійні властивості лакофарбових покриттів різних типів
 16. Супрамолекулярні комплекси полівініловий спирт – борна кислота
 17. Термічні властивості полімер-полімерних композитів на основі поліпропілену
 18. Структурно модифіковані  еластичні поліуретани на основі вуглеводнів та олій природного походження
 19. Синтез і дослідження властивостей сітчастих поліціануратів
 20. Виробництво епоксидних термореактивних смол – складових композиційних матеріалів в літакобудуванні
 21. Технологічний процес виробництва гліфталевих смол
 22. Структурні властивості і біодеградація композицій на основі поліетилену та природних добавок
 23. Біодеградабельні композити на основі поліетилену і крохмалю
 24. Вплив антипіренів різної природи на вогнетривкість полімерних матеріалів
 25. Синтез та дослідження каучук-епоксидних композицій
 26. Технологія каталітичного синтезу вініліденхлоріду з відходів виробництва хлорвінілу
 27. Отримання, фізико-хімічні властивості та використання полікарбонатів
 28. Способи утилізації полімерних матеріалів
 29. Очищення гліцерину за допомогою вуглецевих адсорбентів та їх

регенерація

            30 . Дослідження поліуретанів модифікованих комплексними сполуками металів

Теми бакалаврів 2019 рік ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”:

 1. Екологічно безпечні авіаційні палива на основі рослинних олій
 2. Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива
 3. Застосування гідрогенізаційних процесів для виробництва  моторних біопалив
 4. Оцінка фотоелектричних сонячних систем як джерела альтернативної  енергії
 5. Оцінка ефективності упровадження технологій з виробництва біодизельного палива
 6. Підвищення мікробіологічної стабільності реактивних палив
 7. Біогазова установка для енергозабезпечення фермерського господарства
 8. Аналіз потенціалу водню як альтернативного моторного палива
 9. Модифікація вуглеводневих палив присадками для покращення експлуатаційних  та екологічних властивостей
 10. Оцінка використання рослинних олій у якості альтернативних мастильних матеріалів і робочих рідин
 11. Аналіз перспектив впровадження вітроенергетики в Україні
 12.  Оцінювання фазової стабільності спиртобензинових палив
 13. Причинно-наслідковий аналіз взаємозв’язку фізичної стабільності та випаровуваності традиційних і альтернативних авіаційних палив
 14. Оцінювання фізичної стабільності етанолвмісного бензину
 15. Оцінка ефективності використання водоростевої сировини для виробництва біопалив
 16. Оцінка використання екологічно безпечних компонентів для підвищення протизносних властивостей авіаційних палив
 17. Оцінка ефективності використання вітрової енергетики в Україні
 18. Оцінка використання нетрадиційних джерел вуглеводнів в Україні

Теми магістрів 2018 рік

 1. Підбір інгібіторів для запобігання утворення смолисто- асфальтенових відкладень у нафтових сумішах
 2. Вивчення зміни властивостей мінеральних моторних олив в процесі експлуатації
 3. Вплив добавок на властивості бітумів
 4. Комплексне вивчення вищих парафінів та їх сумішей
 5. Окиснені вуглецеві сорбенти для пом’якшення води
 6. Магніточутливі вуглецеві сорбенти виготовлені з природної сировини
 7. Визначення технологічних параметрів сорбції оксиду вуглецю (ІV) з біогазу
 8. Визначення показників якості відпрацьованої моторної оливи
 9. Седиментація вугілля в водно-спиртових розчинах, стабілізованих поверхнево-активними речовинами
 10. Дослідження основних експлуатаційних показників якості бензину А-98 з оксигенатними  добавками
 11. Електрохімічна регенерація карбонових кислот в екстрактах відпрацьованих олив
 12. Аналіз попутних і природних газів родовищ Чернігівської області
 13. Вплив температури на поверхневу активність синергічних сумішей ПАР
 14. Дослідження біоетанолу – як ефективної складової  автомобільного бензину
 15. Електричні властивості спиртових суспензій вугілля, що містить поверхнево-активні речовини
 16. Карбонові шаруваті нанокластери в якості присадок до моторних палив
 17. Використання  оптимальних поверхнево активних систем на основі олеодіну, фосфатидіну при зберіганні рідких вуглеводнів
 18. Комплексна утилізація відпрацьованих авіаційних мастильних матеріалів
 19. Сучасні методи вимірювання характеристик вуглеводневих палив
 20. Осушення і дегазація відпрацьованих олив
 21. Виробництво і зберігання бензину А-95 в промислових умовах
 22. Застосування ПАР для стабілізації водних емульсій оксигенатних бензинів
 23. Властивості і використання поліетилену надвисокої молекулярної маси підвищеної густини
 24. Технологічні аспекти одержання полімерних композитів з бактерицидними властивостями
 25. Застосування полімерних композицій для багатошарових матеріалів
 26. Катіонна полімеризація ізопрену в присутності каталітичних систем
 27. Вивчення модифікації  поверхневих властивостей поліпропіленових волокон наночастинками міді
 28. Дослідження впливу полімерних домішок, структурованих нанотрубками, на властивості бетонних сумішей
 29. Модифікація гуми на основі комбінації хлоропренового каучуку з каучуками загального призначення
 30. Технологічні аспекти одержання  ущільнювальних матеріалів
 31. Порівняння захисних властивостей епоксидних, акрилових і алкідних, покриттів нанесених на металеві поверхні після їх електроіскрової. Обробки

Теми магістрів 2019

 1. Аналіз природних і попутних газів нафтогазового видобувного управління «Бориславнафтогаз».
 2. Створення енергоносіїв на основі торфу
 3. Регенерація та раціональне використання відпрацьованих олив
 4. Покращання робочих характеристик літієвих мастил шляхом додавання ефективніх присадок
 5. Вплив модіфикації загущувача диоксидом титану на властивості аеросилвмісних мастил
 6. Хімічна стабільність реактивних палив
 7. Сучасні аспекти відновлення якості відпрацьованих моторних олив
 8. Екологічні аспекти відпрацьованих змащувальних матеріалів
 9. Технологічні процеси виробництва дизельного палива стандарту Євро-5
 10. Визначення енергетичних характеристик природного газу 
 11. Розробка складу добрив з використанням торфу
 12. Одержання біодизелю етанольною переестерефікацією ріпакової олії
 13. Аналіз товарних і відпрацьованих моторних олив
 14. Антікорозійна ефективність індивідуальних інгібіторів та їх сінергічних сумішей нітріт-сілікат при корозії сталі в водно-сольових розчинах
 15. Адсорбційний метод зменшення вмісту сірки в дизельному паливі
 16. Одержання біодизелю бутанольною переестерефікацією ріпакової олії
 17. Кополімери полівинілового спирту для очищення води
 18. Біодеградація композиційних матеріалів на основі поліетилену низької щільності і рослинних наповнювачів.  
 19. Ультразвукова обробка поліетиленових композицій, що містять біодеградуючі  наповнювачі 
 20. Модифіковані вуглецеві сорбенти виготовлені з біо- та штучних полімерів
 21. Бутадієнові каучуки з покращеними експлуатаційними характеристиками