Історія кафедри хімії і хімічної технології

Кафедра хімії і хімічної технології – одна з провідних кафедр університету у галузі фундаментальних наук.

Історія кафедри бере початок з 1933 року, коли в університеті була створена хімічна лабораторія. Наявність лабораторії, та деякі аспекти її роботи можна дізнатися з протоколу засідання викладачів від 7.10.1938 року, що зберігся в архівах університету.

Пізніше, на основі цієї лабораторії, було створено кафедру хімії та фізики, завідувачем якої з 1947 по 1954 рік був професор Грацианський М.М., а з 1954 року професор Арбузов М.П.

1961 рік. Самостійної кафедрою хімії керує к.т.н., доцент Лернер М.Є. В цей період колектив кафедри нараховує 6 викладачів. З ініціативи професора Аксьонова О.Ф. в 1964 році для вирішення науково-технічних проблем застосування і випробування палив і змащувальних матеріалів, при кафедрі технічної експлуатації літальних апаратів і двигунів, створена наукова група. Ця подія дала розвиток другого напряму діяльності кафедри: дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів.

1968 рік. Для забезпечення якісної підготовки спеціалістів у галузі хімічної технології ПММ, кафедру було реорганізовано. Вона почала носити назву кафедра хімії і технології паливно-мастильних матеріалів, для керівництва якою з Київського політехнічного інституту було запрошено д.х.н., професора Чумакова Ю.І. Кафедра мала 21 науково-педагогічного працівника.

1971 рік. З метою забезпечення повчального процесу з підготовки інженерів-механіків у галузі паливно-мастильних матеріалів на створеному у 1969 році факультеті, кафедру хімії і хімічної технології паливно-мастильних матеріалів було розділено на 2 кафедри: кафедру хімії та кафедру випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів. Кафедру хімії очолив к.х.н., доцент Приманко В.І. Навчальний процес у цей час забезпечувало 10 викладачів. Кафедру випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів очолив к.т.н., Доцент Литвинов О.О. Для викладання дисциплін було запрошено науковців, які займалися дослідженнями під керівництвом професора Аксенова О.Ф. Навчальний процес забезпечувало 7 викладачів.

1984 рік. В зв’язку зі зміною структури навчального плану підготовки інженерів ПММ випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів та кафедру хімії об’єднали в єдину кафедру, яка отримала назву кафедра хімії та паливно-мастильних матеріалів. Очолив кафедру професор Литвинов О.О. Виконання навчального плану виконували 15 викладачів.

Паралельно з навчальним процесом кафедра виконує великий обсяг наукових досліджень. При кафедрі протягом 1972-1999 років працює галузева науково-дослідна лабораторія ГНДЛ-12, науковими керівниками якими були професор Литвинов О.О. (1972-1977) і доцент Белянський В.П. (1977-1997), к.т.н. Шепель А.Я. (1997-1999). Провідним науковим консультантом з дня її створення був член-кореспондент АНУСРС Аксьонов О.Ф.

З 1994 року на кафедрі розпочалася робота по створенню центру сертифікації нафтопродуктів, і у 1997 році спільним рішенням Департаменту України і Міністерством освіти було створено Український центр авіаційної хімотології і сертифікації нафтопродуктів «УЦАХ-СЄПРО», керівником якого був к.т.н., доцент Ластовець А.М., а також лабораторії випробувального центру авіаційної хімотології, яку очолив к.т.н., доцент Бойченко С.В.

2000 рік. Очолює кафедру доктор хімічних наук, професор Іванов Сергій Віталійович. Навчальний процес на кафедрі забезпечував кваліфікований колектив викладачів, у складі якого 7 професорів та 16 доцентів. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікованих рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за напрямом “хімічна технологія та інженерія”, спеціальностями “хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів” та “хімічна технологія високомолекулярних сполук”.

У 2007 році кафедра хімії отримала самостійне приміщення на території НАУ. Проведена робота по підготовці корпусу до нового навчального року. В корпусі розмістилися сучасні лабораторії, кімнати аспірантів, викладацькі, лабораторії Українського центру авіаційної хімотології і сертифікації нафтопродуктів «УЦАХ-СЄПРО», мультимедійна аудиторія та затишна їдальня.

2019 рік. Кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Чумак Віталій Лукич.

З 2021 року кафедру очолює кандидат хімічних наук, доцент Кустовська Антоніна Дмитрівна.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує кваліфікований колектив викладачів, у складі якого 6 професорів, 7 доцентів,  1 старший викладач та 6 асистентів.Всього за штатним розкладом на кафедрі у 2022–2023 навчальному році працює (згідно навантаженню) 21 викладач  та 6 осіб навчально-допоміжного складу.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за наступними освітньо-професійними програмами:

«Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність:    161 – «Хімічні технології та інженерія»

Галузь знань:      16 –   «Хімічна та біоінженерія»

 «Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів»

Спеціальність:    161 – «Хімічні технології та інженерія»

Галузь знань:      16 –   «Хімічна та біоінженерія».

«Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність:    161 – «Хімічні технології та інженерія»

Галузь знань:      16 –   «Хімічна та біоінженерія».

Переваги навчання на кафедрі хімії і хімічної технології НАУ:

– мультимедійні лекційні аудиторії;

– 30 навчальних, спеціалізованих лабораторій, що в повній мірі забезпечені необхідним устаткуванням, хімічним посудом та реактивами;

– закріплення набутих вмінь і навичок під час проходження навчальних практик на профільних підприємствах м. Києва та Київської області;

– глибокі теоретичні знання найновіших хімічних технологій виробництва та застосування палив та високомолекулярних сполук;

– спроможність у своїй практичній роботі застосовувати технології одержання та використання хімічних продуктів;

– здатність розробляти та впроваджувати новітні системи та технології сучасного менеджменту нафтохімічного бізнесу, зокрема, нафтопереробних заводів, автомобільних заправок та лакофарбового виробництва.

Спеціальність 161 “Хімічна технологія та інженерія”, освітньо-професійні програми “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів” та “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів” та освітньо-наукова програма “Хімічні технології та інженерія”.