21.02.2020
  115

Робота зі стейкхолдерам

Поточний тиждень багатий заходами. Але про це пізніше. Нарешті знайшов “щілину” часу поінформувати про роботу зі стейкхолдерами минулого тижня. Коротко про дайджест подій минулого тижня. 12 лютого 2020 р. відбулася ділова зустріч з Президентом Асоціації “Аеропорти України” Петром Липовенком, де відбулися перемовини щодо спільних зусиль у контексті вирішення актуальних завдань авіаційної галузі. А саме: – удосконалення нормативної бази, що має оптимізувати діяльність системи авіапаливозабезпечення України; – удосконалення системи забезпеченння екологічної безпеки в аеропортах; – спільна участь у роботі Авіаконгесу 2020; – спільна з ФЕБІТ, Асоціацією хіммотологів і Центром хіммотології та сертифікації робота щодо організації практичних заходів, тренінгів, семінарів; – інші перспективні питання.Також було проведено робочу зустріч декана з модераторами проектів і керівниками конструкторських студентських бюро щодо удосконалення науково-освітнього процесу спільно з ІНТЛ. У рамках зустрічі було обговорено перспективи співробітництва ФЕБІТ із закордонними університетами та залученням позабюджетного фінансування за конкурсними програмами, оголошеними МОН України на 2020 рік. А саме:- формування запиту і формулювання наукової новизни, стандартів виконання досліджень на базі акредитованих лабораторій ФЕБІТ, ІНТЛ і Центру хіммотології;.- обговорення стратегічних напрямів за результатами аналізу робіт діючих вітчизняних фахівців та існуючу методичну і матеріально-технічну базу;- пошук взаємовигідного співробітництва в напрямі досліджень щодо ефективного очищення стічних вод на території аеропортів від шкідливих хімічних речовин і біологічних агентів (біогенів). Застосування методів біоочистки із використанням зеленої водорості (Chlorella vulgaris) та інших біооб’ектів,На цій зустрічі були присутні: Адамчук-Чалая Н.І. – к.б.н., ст. науковий співробітник Інституту агроекології та природокористування НААН України, Єфимищ Н.М. і Шаманський С.Й. – провідні фахівці ІНТЛ.Подальших результатів у кропіткій, трудомісткій важливій інтегрованій роботі!