Абітурієнту

Увага!!! Вступ без МНТ та ЄВІ!

На спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, а саме на 161 спеціальність «Хімічні технології та інженерія», на контрактну форму навчання можна вступити:

у бакалаврат на базі середньої освіти за мотиваційним листом (вартість навчання 17 тис. грн. на рік)

у магістратуру за мотиваційним листом та результатами фахового іспиту (вартість навчання 22 тис. грн. на рік)

 (Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2023 році https://pk.nau.edu.ua/pravyla-pryiomu-2023/ , розділ VІІ Конкурсний відбір, його організація та проведення (п. 7.5). Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 8.)

Умови вступу до апсірантури

Корисна інформація

Мотиваційний лист

Якщо Ви бажаєте одержати сучасну освіту, яка дозволить вам стати висококваліфікованим фахівцем, що користується високим попитом на ринку праці, з гідною заробітною платою, то спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» пропонує такі освітньо-професійні програми:

– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів; Хімічні технології альтернативних енергоресурсів; Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів.

– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. Освітньо-професійна програма дозволяє підготувати фахівців у галузі одержання палив переробкою нафти, природного газу та твердих енергоносіїв, а також паливозабезпечення транспортної та комунальної галузі, що сприяє енергонезалежності нашої країни.

– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів. Освітньо-професійна програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців у галузі альтернативних палив і джерел енергії. Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу.

– НОВА! Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів. Ціллю освітньої-професійної програми є формування фахівців з впровадження та застосування хімічних технологій виробництва лікарських речовин та медичних виробів, що користуються широким попитом в фармакології, медицині, санітарній гігієні, спеціалізованому харчуванні і зокрема з урахуванням потреб авіаційно-космічної галузі.