Абітурієнту

Корисна інформація

Мотиваційний лист

Якщо Ви бажаєте одержати сучасну освіту, яка дозволить вам стати висококваліфікованим фахівцем, що користується високим попитом на ринку праці, з гідною заробітною платою, то спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» пропонує такі освітньо-професійні програми:

– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів; Хімічні технології альтернативних енергоресурсів; Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів.

– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів. Освітньо-професійна програма дозволяє підготувати фахівців у галузі одержання палив переробкою нафти, природного газу та твердих енергоносіїв, а також паливозабезпечення транспортної та комунальної галузі, що сприяє енергонезалежності нашої країни.

– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів. Освітньо-професійна програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців у галузі альтернативних палив і джерел енергії. Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу.

– НОВА! Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів. Ціллю освітньої-професійної програми є формування фахівців з впровадження та застосування хімічних технологій виробництва лікарських речовин та медичних виробів, що користуються широким попитом в фармакології, медицині, санітарній гігієні, спеціалізованому харчуванні і зокрема з урахуванням потреб авіаційно-космічної галузі.