Анкетування здобувачів за ОП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Анкетування за 2020 – 2021 н.р.

Розглянувши результати анкетування здобувачів за ОС «Бакалавр» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія» було зазначено, що високу оцінку отримали:  Рівень професійності викладачів, Рівень якості проведення навчальних занять, Рівень організації дистанційного навчання на період карантину, Рівень організації та проведення практик.

Ухвалили: Визнати задовільними результати проведення анкетування здобувачів.  Прийняти до уваги результати анкетування здобувачів, посилити забезпечення навчального процесу навчально-методичними розробками, що сприятиме підвищенню якості організації навчального процесу.Протокол засідання кафедри № 16 від 18.10.2021 р.

Розглянувши результати анкетування здобувачів за ОС «Бакалавр» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія» було зазначено, що в цілому рівень організації навчального процесу оцінено як «достатній» та «високий». Також схвальні оцінки отримали рівень організації самостійної роботи студентів та рівень викладання українською мовою. Схвальні оцінки отримали врахованими пропозиціями здобувачів ОП (90%), можливість вільного вибору дисциплін та відповідність ОП очікуванням. Колективом кафедри проаналізовані та прийняті до уваги відповіді на питання «Що б Ви хотіли змінити в організації освітнього процесу за даною ОПП?» та «За весь період навчання в НАУ викладання яких дисциплін Вам сподобалося».

Ухвалили: Визнати задовільними результати проведення анкетування здобувачів.  Прийняти до уваги результати анкетування здобувачів.

Протокол засідання кафедри № 2 від 15.02.2022 р.

Розглянувши результати анкетування здобувачів за ОС «Бакалавр» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія» було зазначено, що:  у анкетуванні прийняли участь 83 % здобувачів вищої освіти, що навчаються на даній спеціальності. За показниками оцінювання більше 78 позитивних відсотків рівня якості проведення навчальних занять та задоволеність навчанням на обраній спеціальності. Також відзначено високий рівень щодо організації дистанційного навчання, рівня якості проведення навчальних занять та навчально-методичного забезпечення. Проведений аналіз анкетування показав, що існує певний відсоток незадоволеності рівня забезпечення належних умов для участі в науковій роботі та організації практик. Дані показники зменшилися у відсотковому значенні із неможливістю проведення офлайн-навчання у зв’язку із військовим станом в нашій країні.

Ухвалили: Визнати задовільними результати проведення анкетування здобувачів.  Прийняти до уваги результати анкетування здобувачів, посилити, за можливості, сприянню підвищення рівня задоволеності рівню рівня забезпечення належних умов для участі в науковій роботі та організації практик.

Протокол засідання кафедри № 11 від 29.12.2022 р.

Розглянувши результати анкетування здобувачів за ОС «Магістр» і ОС “Бакалавр” ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» було зазначено, що:  у анкетуванні прийняли участь 87% здобувачів вищої освіти, що навчаються на даній ОПП. Магістри оцінили на 100% позитивних відгуків професійність викладачів, а також рівень якості проведення навчальних занять та 90% – задоволені навчанням на обраній спеціальності. Також відзначено високий рівень щодо організації дистанційного навчання, організації та проведення практик, самостійної роботи студентів, рівень оснащення лабораторій сучасним обладнанням. Проведений аналіз анкетування показав, що існує незначний відсоток (близько 15%) незадоволеності рівнем забезпечення технічними засобами навчання, а також було відзначено, що є окремі випадки застосування російської мови під час обговорення чи особистому спілкування, хоча під час загального анкетування рівень викладання українською мовою – 100%.

УХВАЛИЛИ: Результати проведення анкетування здобувачів вищої освіти ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» визнати задовільними. Прийняти  до уваги результати анкетування здобувачів, посилити, за можливості, сприянню підвищення рівня задоволеності рівню технічних засобів навчання, а також підвищувати рівень спілкування українською мовою навіть в особистому спілкуванні, для цього можна скористатися спеціальними курсами з підвищення рівня української мови Університету.

Протокол засідання кафедри від 13.09.2023 № 8.