07.04.2021
  77

Обговорення освітньо-професійних програм

6 квітня відбулася зустріч студентів 1 і 2 курсів груп АП-105 та АП-204 освітньо-професійної програми «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» 161 спеціальності «Хімічні технології та інженерія» з гарантом – к.т.н. Яковлєвою Анною Валеріївною та куратором групи Ясаковою Тетяною Юріївною. На заході відбулося обговорення змістовного наповнення ОПП; зокрема студенти висловили свою думку щодо кількості та якості прослуханих ними освітніх компонентів та поточний та попередній навчальні роки.

Студенти групи АП-204 в цілому були задоволенні переліком навчальних дисциплін та кількістю годин, що виділялись на їх вивчення (як лекційних та практичних). Андрій Гурський та Юлія Вдовиченко висловили свої побажання, щодо зміни форм контролю лекційного матеріалу, збільшення кількості годин виділених на вивчення дисципліни «Аналітична хімія». Студентка Софія Панченко підняла питання перерозподілу годин дисципліни «Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини» у бік збільшення кількості лабораторних занять. Богдан Надвернюк, студент 1 курсу висунув пропозицію щодо розведення вивчення дисциплін «Обчислювальна математика та програмування» та «Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів» у різні семестри. Михайло Садовський звернув увагу на великий об’єм матеріалу, що вивчається по дисципліні «Історія української державності та культури». Загалом же побажання студентів були у більшості пов’язані з підвищенням якості методичної організації викладання дисциплін – Органічна хімія та Історія української державності та культури.

Викладачі кафедри наголосили, що побажання студентів щодо зазначених дисциплін вже враховано у новій редакції освітньо-професійної програми. Загалом, в обговоренні ОПП взяли участь 19 студентів 1 і 2 курсів.