Результати співпраці з стейкхолдерами 2020

Дата Захід Результати для ОПП
27 січня 2020 Оновлення матеріально-технічної бази сертифікованої лабораторії Альтернативних моторних палив Національного авіаційного університету Оновлення матеріально-технічної бази для підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»
28 січня 2020 Поєднання освіти, науки і виробництва У ході зустрічі було розглянуто питання підготовки фахівців в сфері хімічних технологій і інженерії, які б відповідали сучасним потребам підприємств з урахуванням пріоритетів їх розвитку. У результаті обговорення стейкхолдери рекомендували збільшити обсяг вивчення дисциплін, направлених на розуміння предметної області та професійної діяльності. Також було відмічено,  що потрібно більше приділити уваги вивченню дисциплін, спрямованих на здобуття фахових компетентностей, розуміння концепцій і принципів природничих наук.
31 січня 2020 Аналіз освітньо-професійних програм першого та другого рівня вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»: обмін досвідом У ході обговорення були розглянуті навчальні плани та ОПП за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія та визначено можливість навчання, стажування учасників освітнього процесу за академічною мобільністю відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Відповідно до побажання стейкхолдера було скореговано мету освітньо-професійної програми другого магістерського рівня вищої освіти ОПП «Хімічні технології альтернативни хенергоресурсів». Рекомендовано скорегувати назву дисципліни  «Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів » на «Організація стартапів».
04 лютого 2020 Воднева енергетика Спільна делегація ФЕБІТ і Українського Центру хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів взяла участь у роботі чергової розширеної технічної наради уМіністерстві енергетики та захисту довкілля України під головуванням заступника міністраРябчина Олексія Михайловича. Під час наради визначено три основні напрями, за якими повинні вестися роботи у сфері екологічно чистої енергії: це зниження витрат за допомогою технологічних інновацій; створення комплексної системи безпеки в області водневої енергетики і сприяння широкому застосуванню водню.
12 лютого 2020 Робота із стейкхолдерами Домовлено про спільну участь у роботі Авіаконгресу 2020; – спільна з ФЕБІТ, Асоціацією хіммотологів і Центром хіммотології та сертифікації робота щодо організації практичних заходів, тренінгів, семінарів;  інші перспективні питання. Також було проведено робочу зустріч декана з модераторами проектів і керівниками конструкторських студентських бюро щодо удосконалення науково-освітнього процесу спільно з ІНТЛ. У рамках зустрічі було обговорено перспективи співробітництва ФЕБІТ із закордонними університетами та залученням позабюджетного фінансування за конкурсними програмами, оголошеними МОН України на 2020 рік. 
21 лютого Зустріч з стейкхолдерами. Аналіз освітньо-професійних програм першого та другого рівня вищої освіти за ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» У ході обговорення були розглянуті навчальний план та ОПП «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів». Побажання стейкхолдера: під час вивчення дисципліни «Організація стартапів» обов’язково розглянути вітчизняні та закордонні стартапи щодо використання сучасних водневих технологій на транспорті. В дисципліні «Синтез альтернативних моторних палив» хоч однією лекцією розглянути сучасні методі отримання водневих моторних палив.